برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 11 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين شاخص سطح برگ و ميزان ترسيب کربن در خاک توده هاي جنگلي خالص و آميخته دست کاشت بلندمازو (مطالعه موردي: جنگلهاي جلگه اي چمستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي وجود رابطه ميان شاخص سطح برگ با مقدار ترسيب کربن در خاک در ايستگاه تحقيقات جنگل و مرتع چمستان در قالب يک طرح کاملا تصادفي صورت گرفته است که در آن گونه بلند مازو به صورت خالص و آميخته با هر يک از گونه هاي آزاد، پلت، داغداغان و ممرز در سال 1373 جنگل کاري شده است. براي نمونه برداري برگ ها شش درخت از هر گونه در هر تيمار انتخاب گرديد. ميزان شاخص سطح برگ به روش مستقيم وزني محاسبه شد. ميزان اثربخشي هر يک از توده هاي جنگلي بر ميزان ترسيب کربن خاک در دو عمق 20-0 سانتي متر و 60-21 سانتي متر مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که توده آميخته بلندمازو و افرا با 5.96 و توده آميخته بلندمازو و آزاد با 3.63 به ترتيب بيشترين و کمترين شاخص سطح برگ را داشته اند. درختان بلوط در حالت آميخته با افرا کمترين شاخص سطح برگ را دارا مي باشند. در عمق اول خاک ميزان ترسيب کربن در خاک در توده خالص بلوط به مقدار 92.8 تن در هکتار برآورد گرديد و توده آميخته بلوط ممرز بيشترين (120.16 تن در هکتار) و تيمار شاهد بدون جنگل کاري شده کمترين (75.0 تن در هکتار) ترسيب کربن در خاک را به خود اختصاص داده اند. در عمق 40 سانتي متري دوم اين ميزان از 96.56 تا 145.86 تن در هکتار متغير بوده و توده هاي مختلف اختلاف معني داري از اين نظر نداشته اند. ضريب پيرسون همبستگي معني داري ميان شاخص سطح برگ با ميزان ترسيب کربن در خاک را تا به اين سن از جنگل کاري ها نشان نداده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی