برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  7 , شماره  27 ; از صفحه 83 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تطبيقي دسترس پذيري وب گاه هاي کتابخانه هاي بيمارستاني ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف: اين پژوهش وب گاه هاي کتابخانه هاي بيمارستان هاي آموزشي (اعم از عمومي و تخصصي) در ايران را از نقطه نظر معيار دسترس پذيري و رعايت مولفه ها و ويژگي هاي مطرح در اين امر مورد توجه قرار داده است.
روش پژوهش: روش پژوهش پيمايشي توصيفي از نوع ارزيابانه است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش سياهه وارسي است مشتمل بر 13 مولفه که در نتيجه مطالعه متون و منابع و پژوهش هاي مشابه تهيه گرديده است. در سياهه مزبور از روش روايي صوري و محتوايي، و به منظور سنجش پايايي، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفا عدد
0.97 به دست آمد که نشان دهنده پايايي بسيار قوي بود. جامعه آماري پژوهش را وب گاه هاي کتابخانه هاي بيمارستاني عمومي و تخصصي ايران شامل جمعا 24 وب گاه تشکيل داده است. به منظور تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش از آمار توصيفي و آزمون استنباطي استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد در کل وب گاه بيمارستان هاي تخصصي با کسب 87 درصد و وب گاه بيمارستان هاي عمومي با کسب 83 درصد مولفه هاي دسترس پذيري را رعايت کرده اند. در مجموع در وب گاه هاي جامعه مورد نظر بيش از نيمي از استانداردها رعايت شده است
.
نتيجه گيري: مطالعه و بررسي وضعيت وب گاه هاي کتابخانه هاي بيمارستاني (تخصصي و عمومي) نشان داد که وب گاه هاي مزبور به لحاظ رعايت مولفه هاي دسترس پذيري با وبگاه شاخص فاصله اندکي داشته و در آن ها بيش از 80 درصد مولفه هاي مربوط به رعايت معيار دسترس پذيري رعايت شده است. بديهي است اين امر مي تواند نتايج مطلوبي را در راستاي اطلاع رساني و مقابله با بحران هاي اجتماعي، نظير بلاياي طبيعي براي بيمارستان ها به ارمغان آورد، لذا، توصيه مي گردد در طراحي اين وب سايت ها با بذل دقت و توجه بيشتري تمام مولفه هاي مربوط به اين معيار رعايت گردد تا حداکثر نتيجه در اين زمينه حاصل گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی