برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  7 , شماره  27 ; از صفحه 73 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

نقش کتابخانه هاي آموزشگاهي در تامين نيازهاي پژوهشي دانش آموزان دبيرستان هاي سماي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر، با هدف پرداختن به اهميت و نقش کتابخانه هاي مدارس غيرانتفاعي دخترانه و پسرانه سما دوره متوسطه شهر تهران در جهت تامين نيازهاي پژوهشي انجام پذيرفته است و بررسي ميزان پاسخ گويي کتابخانه هاي مدارس سما به نيازهاي پژوهشي دانش آموزان خود، از مباحث مورد بررسي است.
روش پژوهش: در اين پژوهش از روش پيمايشي – کاربردي استفاده شده است. جامعه آماري 1400 نفر دانش آموزان دبيرستان هاي سماي تهران مي باشد و ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه است. با بررسي پژوهش ها و منابع و پرسش نامه هاي موجود، پرسش نامه اوليه اي تهيه و جهت تعيين روايي صوري و محتوايي در بين 8 نفر از اساتيد دانشگاه و متخصصان در رشته کتابداري توزيع و گردآوري گرديد و براي برآورد پايايي نيز از فرمول آلفاي کرونباخ (
a=0.89) استفاده گرديد. براي سنجش داده ها از آمار توصيفي و در بخش آمار استنباطي از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.
يافته ها: طبق جدول مورگان، نمونه آماري جامعه مذکور 302 نفر است که به منظور صحت داده ها، 360 پرسش نامه خود ساخته 34 سوالي طراحي شده که به نظر اعتبار در پاسخ گويي 350 عدد آن قابل استناد است. پس از مطالعه و تحليل داده ها مشخص شد که
35.1% بر اين باور هستند که کتابخانه ها خيلي کم پاسخ گوي نيازهاي پژوهشي دانش آموزان خود هستند، 40% معتقدند که اين پاسخ گويي راکم، 14.9% آن را متوسط و 10% ديگر نيز پاسخ گويي کتابخانه ها را زياد ارزيابي کردند.
نتيجه گيري: با توجه به پرسش مطرح شده و ديدگاه پاسخ دهندگان، ميانگين نمرات
1.99 مي باشد که از مقدار متوسط طيف ليکرت 5 ارزشي که 3 مي باشد نيز پايين تر است و در نتيجه گيري اين نظر سنجي نشان مي دهد که کتابخانه هاي مدارس سما پاسخ گوي نيازهاي پژوهشي دانش آموزان نمي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غفاری، س.، و نیکخو، ف. (1393). نقش کتابخانه های آموزشگاهی در تامین نیازهای پژوهشی دانش آموزان دبیرستان های سمای تهران. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات), 7(27), 73-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245506Vancouver : کپی

غفاری سعید، نیکخو فاطمه. نقش کتابخانه های آموزشگاهی در تامین نیازهای پژوهشی دانش آموزان دبیرستان های سمای تهران. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). 1393 [cited 2021May14];7(27):73-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245506IEEE : کپی

غفاری، س.، نیکخو، ف.، 1393. نقش کتابخانه های آموزشگاهی در تامین نیازهای پژوهشی دانش آموزان دبیرستان های سمای تهران. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات), [online] 7(27), pp.73-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245506. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 32 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی