برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 59 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد آمار مکاني در ارزيابي تغييرات پوشش تاجي گونه مرتعي علف گوسفندي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

با توجه به وجود تغييرات مداوم در اکوسيستم هاي طبيعي بويژه مراتع، تنوع عوامل تاثيرگذار و هزينه زياد اندازه گيري مستقيم، کاربرد تکنيک هاي جديد در مطالعات مختلف ضروري مي باشد. در اين تحقيق کارايي تکنيک هاي آمار مکاني در ارزيابي تغييرات پوشش تاجي گونه Festuca ovina L. مورد بررسي قرار گرفت. پوشش تاجي با استفاده از پلات هاي نمونه برداري در 45 رويشگاه ثبت شد. سپس از روش معکوس وزني فاصله و کريجينگ براي درونيابي و تخمين پوشش تاجي گونه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزارهاي GS+5 و ArcGIS10 استفاده شد. نتايج نشان داد بهترين واريوگرام، واريوگرام نمايي و بهترين روش ميانيابي روش کريجينگ ساده (SK) و معمولي (OK) در مقايسه با ساير روشها با توجه به ارزيابي صحت نقشه هاي تهيه شده مي باشد. دامنه تاثير درصد تاج پوشش گونه F .ovina (48300 متر) نزديک به دامنه تاثير برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک شامل اسيديته عمق دوم (51500 متر)، ماده آلي عمق دوم (47710 متر)، رس عمق اول، شن عمق اول و دوم (49400 متر) مي باشد. تغييرات مکاني خصوصيات ذکر شده خاک، درصد تاج پوشش گونه F. ovina را تحت تاثير قرار داده و در فواصل بيشتر از دامنه تاثير، وابستگي مکاني بين نمونه ها وجود ندارد. به منظور بررسي روابط بين ويژگي هاي ذکر شده خاک و درصد تاج پوشش گونه F. ovina، فاصله بهينه نمونه برداري را ميتوان 47710 تا 49400 متر در نظر گرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد که از روش آمار مکاني مي توان در ارزيابي تغييرات پوشش تاجي گونه هاي مرتعي استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 38 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی