برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 361 تا صفحه 372 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير محلول پاشي سيليکون بر عملکرد و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان گلرنگ در شرايط کم آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، زابل، ایران
 
چکیده: 

سيليکون دومين عنصر موجود در خاک است که داراي اثرات مفيدي در افزايش تحمل گياهان به تنش هاي زنده و غير زنده مي باشد. به منظور بررسي اثر سيليکون در افزايش تحمل به شرايط کم آبياري در گلرنگ آزمايشي بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زابل اجرا شد. تيمارهاي اين آزمايش شامل تنش کمبور آب (خشکي) در 3 سطح 25، 50 و 75 درصد ظرفيت مزرعه (FC) و محلول پاشي سليکون نيز در سطوح 0 و 1 و 2 ميلي مولار در مرحله گلدهي بودند. در اين آزمايش تنش کم آبياري موجب کاهش صفات ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق، کلروفيل و افزايش آنزيم کاتالاز و پراکسيداز شد. قابل ذکر است که تنش بر صفت درصد روغن اثر معني داري نداشت. محلول پاشي سيليکون موجب افزايش وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق، کلروفيل شد ولي آنزيم کاتالاز و پراکسيداز با کاربرد اسيد سيليکون کاهش يافت. همچنين شاخص برداشت و درصد روغن بر اثر محلول پاشي اين ماده تغيير معني داري نداشتند. نتايج نشان داد استفاده همزمان از 2 ميلي مولار سيليکون بيشترين وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق و غلظت کلروفيل را به خود اختصاص داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 289
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی