برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  40 , شماره  4 ; از صفحه 989 تا صفحه 997 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر در مشارکت در اقدامات حفاظتي سازمان هاي غيردولتي فعال در حوزه تالاب کاني برازان مهاباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکد?ه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

امروزه بحران هاي زيست محيطي و نابودي منابع طبيعي و پايه، يکي از معضلات جدي دولت ها در اداره امور مربوطه به شمار مي آيند، بنابراين تدوين راهبردهاي حفاظت و بهره برداري پايدار از اين منابع به منزله ضرورتي بنيادي بيش از پيش احساس مي شود. در اين خصوص نقش سازمان هاي غيردولتي در حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست انکارناپذير است. اين سازمان ها با اينکه قدمت زيادي دارند متاسفانه هنوز هم در حيطه محيط زيست و منابع طبيعي جايگاه مناسبي نيافته اند و هميشه اين نگراني وجود دارد که چه عواملي در جلب مشارکت افراد در فعاليت هاي زيست محيطي موثر است. اما براي پي بردن به شرايطي که به پررنگ تر شدن اين نقش منجر مي شود انجام تحقيقات نظام مند، ضرورت دارد. از اين رو پژوهش حاضر، با هدف بررسي عوامل موثر در مشارکت در اقدامات حفاظتي سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي صورت گرفت. جامعه آماري تحقيق را اعضاي سه تعاوني فعال در حوزه حفاظت از محيط زيست تالاب کاني برازان مهاباد (N=120) تشکيل مي داد که از بين آن ها 92 نفر به منزله اعضاي نمونه تعيين شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه اي بود که به منظور تعيين پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براي هر کدام از بخش هاي پرسش نامه بالاتر از 0.8 به دست آمد که بيانگر پايايي مناسب آن بود. همچنين، روايي پرسش نامه با استفاده از روش روايي صوري از سوي خبرگان تاييد شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. نتايج حاکي از تفاوت معني داري در سطح يک درصد در بين زنان و مردان در ميزان مشارکت در اقدامات حفاظتي زيست محيطي بود. نتايج تحليل رگرسيوني نيز حاکي از توانايي پيش بيني 71.1 درصد واريانس از طريق متغيرهاي عامل اقتصادي، اطلاعاتي، مديريتي و فرهنگي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حجازی، س.، و آهنگری، ا.، و هادوی، م. (1393). بررسی عوامل موثر در مشارکت در اقدامات حفاظتی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه تالاب کانی برازان مهاباد. محیط شناسی, 40(4), 989-997. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245426Vancouver : کپی

حجازی سیدیوسف، آهنگری اسماعیل، هادوی مرتضی. بررسی عوامل موثر در مشارکت در اقدامات حفاظتی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه تالاب کانی برازان مهاباد. محیط شناسی. 1393 [cited 2021April12];40(4):989-997. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245426IEEE : کپی

حجازی، س.، آهنگری، ا.، هادوی، م.، 1393. بررسی عوامل موثر در مشارکت در اقدامات حفاظتی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه تالاب کانی برازان مهاباد. محیط شناسی, [online] 40(4), pp.989-997. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245426>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی