برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 339 تا صفحه 360 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر کود اوليه نيتروژن و مديريت کنترل علف هاي هرز بر فرآواني نسبي و عملکرد پنبه در منطقه گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بخش گیاهپزشکی، بهشهر، ایران
 
چکیده: 

بمنظور ارزيابي اثرات کود اوليه نيتروژن و علفکش پس رويشي بر کنترل علف هاي هرز پنبه، تحقيقي در سال 1387 در گرگان انجام پذيرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در غالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي در چهار تکرار و دو عامل اجرا شد. عامل اول مديريت علفهاي هرز، شامل چهار سطح استفاده زود هنگام از مخلوط علفکش پس رويشي Methazole + Envoc در مرحله اوليه رشد گياهچه پنبه و استفاده ديرهنگام از آن و تيمار وجين دستي زود هنگام و ديرهنگام در فصل رشد و عامل دوم شامل چهار سطح کود اوليه اوره در مقادير صفر، 50، 100 و 150 درصد مقدار توصيه شده بود. رقم مورد استفاده در اين تحقيق رقم تجاري پنبه سايکرا بود. نتايج آزمايش نشان داد که وجين و مصرف دير هنگام علفکش در مقايسه با ساير سطوح مديريت کنترل علف هاي هرز بالاترين مقدار وزن خشک علف هاي هرز ده روز پس از اعمال کنترل علف هاي هرز (W1) و يک ماه پس از اعمال تيمار مديريت علف هاي هرز (W2) را دارا بود. در اين مطالعه با افزايش ميزان توصيه کودي اوليه اوره بر وزن خشک علف هاي هرز ده روز بعد از اعمال تيمار مديريت علف هاي هرز (W1)افزوده و از ميزان وزن خشک علف هاي هرز يک ماه پس از اعمال تيمار مديريت علف هاي هرز (W2) در سطوح مختلف توصيه کودي کاسته شد. بيشترين عملکرد کل وش در سطوح عامل مديريت کنترل علف هاي هرز، در تيمار کنترل زود هنگام با استفاده از علفکش Methazole + Envoc و وجين به ترتيب به ميزان هاي 3903 و 3917 کيلوگرم در هکتار و در سطوح عامل کود اوليه، توسط 50 درصد توصيه کودي اوليه اوره (3897 کيلوگرم در هکتار) بدست آمد. کنترل زود هنگام علفهاي هرز توام با مصرف 50 درصد کود اوليه در اول فصل زراعي بيشترين عملکرد کل وش را در مجموع دو چين (5364 کيلوگرم در هکتار) توليد نمود. در اين تحقيق بالاترين همبستگي مثبت و معني دار عملکرد چين اول با اجزاي عملکرد با تعداد قوزه در گياه و در عملکرد کل با تعداد قوزه در گياه بدست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی