برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 155 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دماي پايين و مطلوب بر صفات مورفولوژيک و عملکرد ارقام برنج در مراحل مختلف رشد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، ایران
 
چکیده: 

به منظور مقايسه تاثير دماي پايين و مطلوب بر صفات مورفولوژيک و عملکرد ارقام برنج در مراحل مختلف رشد، آزمايشي به صورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب طرح پايه کاملا تصادفي، در گلخانه معاونت موسسه تحقيقات برنج کشور (آمل) در سال زراعي 1389 در سه تکرار اجرا گرديد. پنج رقم V1 تا V5 به عنوان عامل اصلي به ترتيب شيرودي، فجر، طارم محلي، هيبريد و لاين 843، و دو سطح تيمار دماي T1 و T2 به ترتيب 13oc و 32oc و پنج مرحله رشدي G1 تا G5 به ترتيب از نشا تا پنجه دهي، طويل شدن ساقه، آبستني، گل دهي و پر شدن دانه به عنوان عوامل فرعي بودند. در هر گلدان از هر رقم سه تک بوته نشاکاري شد. در ابتدا همه گلدان ها در دماي 32oc نگهداري شدند و در هرمرحله رشدي به مدت 15 روز در تيمار دمايي 13ocقرار گرفتند و سپس به دماي 32oc منتقل و نگهداري شدند. بعد از اعمال تيمار تنش دمايي در هر مرحله رشد ارتفاع بوته، تعداد پنجه و تعداد برگ در کپه و وزن خشک ساقه و برگ در کپه و بعد از برداشت طول خوشه و عملکرد اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثرات رقم، مراحل رشدي و دما بر کليه صفات مورفولوژيک مورد بررسي در سطح احتمال يک درصد معني دار است. اثرات متقابل رقم با دما نشان داد که متحمل ترين رقم نسبت به تنش با کمترين درصد کاهش عملکرد (19 درصد) رقم شيرودي و حساسترين رقم با بيشترين درصد کاهش عملکرد (29 درصد) رقم طارم محلي مي باشد. با کاهش دما از 32oc به 13oc ارتفاع گياه، تعداد پنجه در کپه، تعداد برگ سبز در کپه، وزن خشک ساقه و وزن خشک برگ، طول خوشه و عملکرد کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدیرنژاد، س.، و فلاح، ا. (1392). مقایسه تاثیر دمای پایین و مطلوب بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام برنج در مراحل مختلف رشد. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), 5(2), 155-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245401Vancouver : کپی

قدیرنژاد سیده رقیه، فلاح الهیار. مقایسه تاثیر دمای پایین و مطلوب بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام برنج در مراحل مختلف رشد. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی). 1392 [cited 2021May12];5(2):155-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245401IEEE : کپی

قدیرنژاد، س.، فلاح، ا.، 1392. مقایسه تاثیر دمای پایین و مطلوب بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام برنج در مراحل مختلف رشد. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), [online] 5(2), pp.155-164. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245401. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی