برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 299 تا صفحه 310 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر مقاديرمصرف نيتروژن و فاصله رديف هاي کاشت بر خصوصيات مورفولوژيک و ترکيبات دارويي گياه سرخارگل (.Echinacea Purpurea L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، البرز، ایران
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي واکنش گياه سرخارگل به مقادير مختلف نيتروژن و فاصله رديف هاي کشت، آزمايشي در سال زراعي 91-1390 در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي اصفهان به صورت طرح کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. مقادير مختلف مصرف کود نيتروژن در 4 سطح (صفر، 75، 150 و 225 کيلوگرم در هکتار)، به عنوان عامل اصلي و فاصله رديف هاي کاشت در 3 سطح (15، 30، 45 سانتيمتر) به عنوان عامل فرعي انتخاب شدند. بر اساس نتايج تجزيه واريانس، اثر سطوح مختلف کود نيتروژن بر عملکرد دانه بوته، عملکرد خشک ريشه، وزن تر ريشه، وزن تر اندام هوايي، تعداد برگ، تعداد شاخه گل دهنده، طول شاخه گل دهنده، ارتفاع گياه و ارتفاع گل در سطح احتمال يک درصد معني دار شد. تعداد گل در بوته، ارتفاع گياه، تعداد برگ، وزن تر اندام هوايي، عملکرد خشک اندام هوايي، عملکرد تر کل ريشه، عملکرد خشک کل ريشه، ارتفاع گل، سطح برگ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه هر بوته با افزايش ميزان کود نيتروژن از صفر تا 225 کيلوگرم در هکتار افزايش يافت. نتايج آزمايش نشان داد که صفات تعداد گل در بوته، تعداد شاخه، ارتفاع گياه، ارتفاع گل، تعداد برگ، عملکرد تر و خشک اندام هوايي، عملکرد تر و خشک ريشه، طول برگ، سطح برگ، وزن هزار دانه در فاصله رديف 45 سانتيمتر افزايش يافت. ميزان اسيد کلروژنيک در اندام هوايي بين 3.56 درصد (عدم مصرف نيتروژن + فاصله رديف 15 سانتيمتر) و 4.48 درصد (150 کيلوگرم در هکتار نيتروژن + فاصله رديف 30 سانتيمتر) متغير بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منافی، پ.، و زینلی، ح.، و صادقی شعاع، م.، و نصری، ر. (1392). بررسی اثر مقادیرمصرف نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و ترکیبات دارویی گیاه سرخارگل (.Echinacea Purpurea L). پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), 5(3), 299-310. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245390Vancouver : کپی

منافی پریناز، زینلی حسین، صادقی شعاع مهدی، نصری رضا. بررسی اثر مقادیرمصرف نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و ترکیبات دارویی گیاه سرخارگل (.Echinacea Purpurea L). پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی). 1392 [cited 2021July30];5(3):299-310. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245390IEEE : کپی

منافی، پ.، زینلی، ح.، صادقی شعاع، م.، نصری، ر.، 1392. بررسی اثر مقادیرمصرف نیتروژن و فاصله ردیف های کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و ترکیبات دارویی گیاه سرخارگل (.Echinacea Purpurea L). پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), [online] 5(3), pp.299-310. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245390. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی