برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 277 تا صفحه 285 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر عناصر ريز مغذي مس و منگنز بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي آويشن باغي (.Thymus vulgaris L) در منطقه شهر کرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و گیاهان دارویی، شهر کرد، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر عناصر ريز مغذي مس و منگنز بر عملکرد کمي و کيفي آويشن باغي (Thymus vulgaris)، آزمايشي به صورت فاکتوريل دو عاملي در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار تحت شرايط مزرعه اي در بهار و تابستان 1392 در شهرکرد انجام پذيرفت. عامل هاي آزمايشي شامل مس و منگنز در سه سطح (0، 2 و 4 در هزار) به صورت محلول پاشي بودند. قبل از گل دهي سرشاخه ها برداشت و در آون خشک گرديدند. از نمونه ها اسانس تهيه و توسط دستگاه GC و GC/MS، درصد تيمول و کارواکرول بدست آمد. نتايج نشان داد که در ميان اثر تيمارهاي مس و منگنز بر صفات مورد بررسي، تيمار مس 4 در هزار و منگنز 2 در هزار منجر به افزايش معني داري در طول ريشه گرديد. اما در بيشتر موارد مشاهده شد که تيمار مس و منگنز 2 در هزار باعث افزايش معني دار در صفات تحت بررسي گرديد. همچنين بين درصد اسانس با وزن تر و خشک اندام هاي هوايي، همبستگي مثبتي مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی