برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 251 تا صفحه 260 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کاربرد کود دامي و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي هميشه بهار (.Calendula officinalis L) در شرايط تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تنش کم آبي و کاربرد کود دامي و نيتروژن بر خصوصيات رشدي گياه دارويي هميشه بهار آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در سال 1389 اجرا گرديد. تيمارها آزمايشي شامل تنش کم آبي در سه سطح( آبياري پس از 40، 80 و 120 ميليمتر تبخير از سطح تشتک تبخير کلاس A) و کود دامي به همراه نيتروژن در پنج سطح، نيتروژن توصيه شده (90 کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص)، مصرف 75% کود نيتروژن + 10 تن در هکتار کود دامي، مصرف 50% کود نيتروژن + 20 تن در هکتار کود دامي، مصرف 25% کود نيتروژن +30 تن در هکتار کود دامي و عدم مصرف کود نيتروژن + 40 تن در هکتار کود دامي بودند. نتايج نشان داد تنش کم آبي بر تعداد طبق در متر مربع، تعداد دانه در طبق، قطر طبق، عملکرد دانه و شاخص برداشت معني دار بود.
بيشترين تعداد دانه در طبق، قطر طبق، تعداد طبق در متر مربع، عملکرد دانه و شاخص برداشت از سطح 40 ميليمتر تبخير بدست آمد. کاربرد کود دامي به همراه نيتروژن بر وزن صد دانه، تعداد طبق در متر مربع، عملکرد دانه و شاخص برداشت تاثير معني داري داشت. بالاترين شاخص برداشت به ميزان 16.43 درصد از عدم مصرف کود نيتروژن + 40 تن در هکتار کود دامي بدست آمد. اثر متقابل تنش کم آبي و کاربرد کود دامي به همراه نيتروژن بر وزن صد دانه، تعداد طبق در متر مربع و عملکرد دانه معني داري بود. به نظر مي رسد با افزايش شدت تنش، افزايش ميزان مصرف کود دامي نسبت به کود معدني تاثير بيشتري دارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی