برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 237 تا صفحه 250 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ريخت شناسي و مقايسه عملکرد بيست و پنج ترکيب ژنتيکي آفتابگردان روغني در منطقه شاهرود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، گروه زراعت، تهران، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي مورفولوژي، مقايسه عملکرد و صفات کيفي هيبريد هاي مختلف آفتابگردان، آزمايشي در سال زراعي 1388 در مزرعه مرکز تحقيقات کشاورزي استان سمنان (شاهرود)، انجام پذيرفت. اين پژوهش در قالب طرح لاتيس ساده 5´5 با دو تکرار اجرا شد. در اين آزمايش 25 تيمار، شامل 24 هيبريد جديد حاصل از تلاقي هاي مختلف بين لاين هاي نرعقيم (CMS) و بازگردان باروري (RN)، در کنار رقم هيبريد آذرگل (به عنوان شاهد) مقايسه شدند. در اين تحقيق خصوصيات مورفولوژيک آفتابگردان مانند ارتفاع بوته، قطرساقه و طبق، همچنين وزن خشک گياه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، درصد و عملکرد روغن مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند. نتايج نشان داد، تفاوت لاين ها در بيشتر صفات مورد بررسي در سطح احتمال 1% معني دار بود. هيبريد RN-126´CMS-31.2 با بيشترين قطر طبق (19.12 سانتي متر)، بالاترين عملکرد دانه (4391.1 کيلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد. هيبريد آذرگل (تيمار شاهد) که در اکثر مناطق تعيين شده براي زراعت آفتابگردان در کشور قابل کشت مي باشد، از نظر عملکرد دانه (4255.18 کيلوگرم در هکتار) با هيبريد برتر در يک گروه آماري قرار گرفت. حصول حداکثر عملکرد روغن (1928.31 کيلوگرم در هکتار) از هيبريد RN-125´CMS-31.2 را مي توان به برتري اين ژنوتيپ در صفت شاخص برداشت (35.17 درصد) و وزن هزار دانه (75.12 گرم)، در بين هيبريدهاي آفتابگردان نسبت داد. عملکرد روغن هيبريد آذرگل (1720.33 کيلوگرم در هکتار) نسبت به هيبريد برتر 12 درصد کم تر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی