برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش خود دلگرم سازي بر ارتقاء مهارت هاي جرات ورزي و خودکار آمدي عمومي زنان سرپرست خانوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا (س)
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش خود دلگرم سازي بر ارتقاء مهارت هاي جرات ورزي و خودکارآمدي عمومي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت موسسه خيريه صديقين اجرا شده است. روش پژوهش، نيمه آزمايشي و در قالب پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. نمونه آماري شامل 28 نفر از زنان سرپرست خانوار مي باشد که به روش نمونه گيري داوطلبانه در دسترس انتخاب شدند. و اين تعداد به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين گرديدند. گروه آموزش در معرض آموزش خوددلگرم سازي، در 10 جلسه 120 دقيقه اي قرار گرفتند و گروه کنترل هيچ آموزشي دريافت نکردند. دو گروه، قبل و بعد از مداخله آموزشي به وسيله پرسشنامه جرات ورزي و پرسشنامه خودکارآمدي عمومي مورد ارزشيابي قرار گرفتند. داده هاي جمع آوري شده با آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که بين گروه آزمايش و گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد و اين تفاوت به سود گروه آموزش ديده مي باشد. به اين صورت که آموزش خوددلگرم سازي به طور معني داري موجب افزايش ميزان مهارت جرات ورزانه و ميزان خودکارآمدي عمومي زنان سرپرست خانوار در گروه آزمايش شده است. آموزش خوددلگرم سازي به عنوان يک مهارت، مي تواند باعث ارتقاء رفتار جرات ورزانه و ارتقاء خودکارآمدي عمومي گردد و بنابراين جهت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار اين آموزش در کنار ساير حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي، توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 257 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی