برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 79 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات تنش شوري بر شاخص هاي رويشي و فيزيولوژيکي ژنوتيپ هاي برنج در مرحله گياهچه اي در شرايط کشت هيدروپونيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير تنش شوري بر خصوصيات رشد و محتواي کلروفيل برگ در برنج، آزمايشي به صورت طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل 15 ژنوتيپ متفاوت برنج بود. از کلريد سديم براي ايجاد تنش شوري در دو سطح صفر (شاهد) و 8 دسي زيمنس بر متر به همراه محلول غذايي يوشيدا در يک سيستم بسته استفاده شد. صفات مورد ارزيابي شامل وزن خشک ريشه، وزن خشک اندام هوايي، طول ريشه و اندام هوايي، نسبت سديم به پتاسيم، محتواي کلروفيل و سطح برگ بود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد که اختلاف بين ژنوتيپ ها و سطوح شوري براي کليه صفات مورد بررسي در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. با افزايش شوري در 8 دسي زيمنس بر متر طول ريشه، طول اندام هوايي، وزن خشک ريشه و اندام هوايي، سطح برگ و محتواي کلروفيل کاهش پيدا کرد، اما نسبت سديم به پتاسيم افزايش يافت. تفاوت بين ژنوتيپ ها از نظر دو شاخص تحمل و تحمل به تنش براي همه صفات معني دار بود. بنابراين اين شاخص ها براي ارزيابي تحمل به تنش شوري براي ژنوتيپ هاي برنج در محيط تنش مناسب مي باشند. بررسي همبستگي ساده بين صفات مورد مطالعه نشان داد که همبستگي بالا و معني داري بين زيست توده و نسبت سديم به پتاسيم در شوري 8 دسي زيمنس بر متر وجود داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلی زاده، ف.، و نواب پور، س.، و صبوری، ح.، و رمضان پور، س. (1392). بررسی اثرات تنش شوری بر شاخص های رویشی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های برنج در مرحله گیاهچه ای در شرایط کشت هیدروپونیک. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), 5(1), 79-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245282Vancouver : کپی

قلی زاده فاطمه، نواب پور سعید، صبوری حسین، رمضان پور سیده ساناز. بررسی اثرات تنش شوری بر شاخص های رویشی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های برنج در مرحله گیاهچه ای در شرایط کشت هیدروپونیک. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی). 1392 [cited 2021August05];5(1):79-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245282IEEE : کپی

قلی زاده، ف.، نواب پور، س.، صبوری، ح.، رمضان پور، س.، 1392. بررسی اثرات تنش شوری بر شاخص های رویشی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های برنج در مرحله گیاهچه ای در شرایط کشت هیدروپونیک. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), [online] 5(1), pp.79-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245282. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی