برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 20 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

تشخيص مولکولي فوزاريوم سولاني در نمونه هاي مشکوک به کراتيت هرپسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تخصصی پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: فوزاريوم سولاني مي تواند به صورت توام در کراتيت هاي هرپتيک حضور يابد. به علاوه نماي باليني اين دو کراتيت به علت تشابه، باعث خطاي تشخيص تمايزي مي شود. هدف اين مطالعه تشخيص حضور فوزاريوم سولاني در نمونه هاي مشکوک به کراتيت هرپتيک به عنوان عامل اصلي يا عفونت همراه مي باشد.
مواد و روش ها: 100 نمونه
DNA استخراج شده، از موارد باليني مشکوک به کراتيت هرپتيک (شامل 65 نمونه منفي از نظر عفونتHSV ، و 35 نمونه مثبت) انتخاب گرديد. به منظور تشخيص فوزاريوم سولاني در اين نمونه ها، تست PCR با پرايمرهاي اختصاصي f fuso1 و rfuso2 و ژن هدف سيتوکروم بي ميتوکندريايي با محصول bp 330بهينه گرديد. ويژگي و حساسيت تست مورد ارزيابي قرار گرفت و محصول PCR به روش T/A Cloning کلون گرديد.
يافته ها: در ميان 65 نمونه منفي از جهتHSV ، دو نمونه از نظر فوزاريوم سولاني مثبت بوده و محصول bp 330 در آن ها تکثيرشد. حساسيت تست در حد يک کپي از DNA فوزاريوم سولاني و ويژگي آن 100% تعيين گرديد.
بحث: نتايج تست
PCR نشان داد که برخي از کراتيت هاي مشکوک به هرپتيک، ناشي از فوزاريوم سولاني مي باشد.
نتيجه گيري: تشخيص دقيق عامل اتيولوژيک در موارد تشابه نماي باليني و نيز در عفونت هاي توام از طريق روش هاي مولکولي ميسر است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی