برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 8 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه فيلوژنتيکي و فيزيکوشيميايي ژن SOS1 در گونه هاي مختلف گياهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سيستم هاي SOS مهم ترين نقش را در تحمل شوري گياه دارد. اين سيستم در آرابيدوپسيس تاليانا به عنوان يک سيستم پيام رساني سلول در مسيرهاي تحمل به تنش شوري عمل مي کند.
مواد و روش ها: در اين تحقيق با بررسي توالي ژن
sos1 در آرابيدوبسيس از پايگاه Tair، EBI، NCBI،plantcare وEXPASY و هم چنين جهت بررسي روابط اين ژن در سيزده گونه گياهي مختلف، ميزان همولوژي آن ها از لحاظ ميزان تشابه با نرم افزارهاي MEGA5،Bioedit و UPGMA تعيين گرديد.
يافته ها: بر مبناي نتايج تجزيه کلاستر، توالي پروتئيني اين ژن در سه گروه قرار گرفت. نتايج ماتريس تکاملي نشان داد بيشترين فاصله بين آرابيدوپسيس و آجيلوپس توچي و کم ترين فاصله بين گندم نان و آجيلوپس توچي وجود داشت. نتايج هم رديف نمودن توالي پروتئيني نشان داد که توالي ژن
sos1 در اين گياهان، در 15 اسيد آمينه کاملا مشابه است.
بحث: وجود ناحيه
ABRE که در پاسخ به اسيد آبسزيک فعال مي شود و هم چنين جعبه CAAT که يک ناحيه جهت افزايش بيان ژن مي باشد در همه نواحي پروموتوري گياهان مورد مطالعه، حاکي از پتانسيل گياهان حاوي ژن (SOS1) جهت مقابله با تنش هاي غير زيستي مي باشد.
نتيجه گيري: تشابه 15 اسيد آمينه در توالي پروتئيني در اين گياهان بيانگر ناحيه حفاظت شده در طي فرايند تکامل است و مي تواند داراي نقش ساختاري مهمي در عملکرد پروتئين داشته باشد و توالي نوکلئوتيدي آن جهت طراحي پرايمر نيز پيشنهاد گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 43 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی