برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش سلامت روان بر عملکرد تحصيلي دانشجويان، با ميانجيگري انگيزش پيشرفت تحصيلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبيين نقش سلامت روان بر عملکرد تحصيلي دانشجويان، با ميانجيگري انگيزش پيشرفت تحصيلي آنان انجام شده است. روش پژوهش توصيفي و طرح پژوهش، همبستگي از نوع مدل يابي معادلات ساختاري بود. جامعه آماري 4020 دانشجوي دانشگاه بيرجند بود. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گيري طبقه اي 351 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه هاي سلامت روان (گلدبرگ، 1972) و انگيزش پيشرفت تحصيلي (حسيني و همکاران، 1387) و معدل نمرات تحصيلي براي گردآوري داده ها استفاده شد. تحليل همبستگي نشان داد که سلامت روان با انگيزش پيشرفت تحصيلي، انگيزش پيشرفت با عملکرد تحصيلي و همچنين افسردگي با عملکرد تحصيلي رابطه معني داري داشته اند (P<0.01). مدل يابي معادلات ساختاري سلامت روان، انگيزش پيشرفت تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانشجويان بر اساس شاخص هاي برازش الگو تاييد شد و همچنين رفتارها نشان داد که سلامت روان بر انگيزش پيشرفت تحصيلي تاثيرگذار بوده است (g=0.62). انگيزش پيشرفت تحصيلي نيز بر عملکرد تحصيلي موثر بوده است (b=0.44). در نهايت، سلامت روان با ميانجيگري انگيزش پيشرفت تحصيلي بر عملکرد تحصيلي دانشجويان تاثير داشته است (g=0.51).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1075 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی