برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سهم تعارض نقش جنسيتي در پيش بيني سلامت رواني دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه، پيش بيني سلامت رواني دانشجويان بر اساس تعارض نقش جنسيتي آنان بود. اين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي بود. آزمودني هاي پژوهش شامل 200 نفر دانشجوي مرد بودند که به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس تعارض نقش جنسيتي (وستر و همکاران، 2012) و مقياس سلامت رواني (گلدبرگ و هيلر، 1979) استفاده شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از تحليل رگرسيون چندمتغيره مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که اثر مولفه هاي موفقيت، قدرت، رقابت؛ هيجان پذيري محدود و تعارض بين کار و روابط خانوادگي بر مولفه هاي اضطراب و بي خوابي، نارساکنش وري اجتماعي و افسردگي معني دار است (P<0.01)، ولي بر مولفه نشانه هاي بدني اثر معني داري ندارد. همچنين، تعارض نقش جنسيتي 64 درصد از واريانس سلامت رواني را در ميان دانشجويان تبيين مي کند. بر اساس نتايج اين تحقيق افرادي که از تعارض نقش جنسيتي کمتري برخوردارند سلامت رواني بهتر و بالاتري دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجلو، ن.، و عزیزی، ر.، و مقدسی، خ. (1394). سهم تعارض نقش جنسیتی در پیش بینی سلامت روانی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 16(2 (پیاپی 60)), 93-100. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245226Vancouver : کپی

حاجلو نادر، عزیزی رقیه، مقدسی خدیجه. سهم تعارض نقش جنسیتی در پیش بینی سلامت روانی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1394 [cited 2021May12];16(2 (پیاپی 60)):93-100. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245226IEEE : کپی

حاجلو، ن.، عزیزی، ر.، مقدسی، خ.، 1394. سهم تعارض نقش جنسیتی در پیش بینی سلامت روانی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, [online] 16(2 (پیاپی 60)), pp.93-100. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245226. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی