برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري بر ميزان پرخاشگري و هيجان خواهي رزمي کاران زن شهرستان آمل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري بر ميزان پرخاشگري و هيجان خواهي رزمي کاران زن شهر آمل انجام شد. اين تحقيق تجربي و به شکل ميداني بوده است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه زنان رزمي کار 12تا 25 ساله شهر آمل در سال 89ـ1388 بودکه از اين ميان افراد واجد شرايط تعداد 40 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه گواه (20 نفر) و گروه آزمايشي (20 نفر) قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از مقياس هيجان خواهي زاکرمن (1979) و پرسشنامه پرخاشگري باس و پري (1992) استفاده شد. برنامه آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري در 6 جلسه 90 دقيقه اي، هفته اي يک بار، براي آزمودني هاي گروه آزمايش اجرا شد. پس از اتمام برنامه آموزشي، پس آزمون براي هر دو گروه آزمايش و گواه اجرا گرديد. نتايج با استفاده از روش آماري تحليل کواريانس چندمتغيره نشان داد که آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري در گروه آزمايش معني دار بوده است (P£0.0005). به عبارت ديگر، آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري موجب کاهش ميزان پرخاشگري و هيجان خواهي گروه آزمايش، در مقايسه با گروه گواه، شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی