برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 351 تا صفحه 360 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر عنصر بور بر سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، کدپستی: 8349-8-38156
 
چکیده: 

هدف: در اين پژوهش تاثير دوزهاي مختلف اسيد بوريک بر توانايي زيستي، مورفولوژي و خصوصيات بيوشيميايي سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت (MSC) بررسي شد.
مواد و روش ها:
MSCs تا سه پاساژ کشت و سپس با غلظت هاي 0.6، 3 و 6 نانوگرم، ميکروگرم و ميلي گرم بر ميلي ليتر اسيد بوريک در زمان هاي 12، 24 و 36 ساعت تيمار شد. توانايي زيستي با تست متيل تيازول تترازوليوم بررسي و دوزهاي 6 نانوگرم، ميکروگرم و ميلي گرم بر ميلي ليتر و زمان 36 ساعت براي ادامه مطالعه انتخاب گرديد. تکثير سلولي بر اساس توانايي تشکيل کلوني و دو برابر شدگي جمعيتي (PDN) ارزيابي و مورفولوژي سلول ها توسط رنگ آميزي فلوروسنت بررسي شد. همچنين ميزان کلسيم تام و فعاليت آنزيم هاي آلکالين فسفاتاز، لاکتات دهيدروژناز، آسپارتات ترانس آميناز و آلانين ترانس آميناز مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با روش ANOVA آناليز شد.
نتايج: توانايي زيستي در زمان 36 ساعت توسط همه غلظت ها کاهش معني دار داشت. دوز هاي تيماري باعث تغيير در مورفولوژي هسته و سيتوپلاسم و همچنين کاهش معني دار تعداد و قطر کلوني به صورت وابسته به دوز شد. تيمار با دوز 6 ميلي گرم بر ميلي ليتر باعث کاهش معني دار
PDN در روزهاي 1، 3 و 6 روز و کاهش فعاليت آنزيمهاي لاکتات دهيدروژناز، آسپارتات ترانس آميناز و آلانين ترانس آميناز نيز توسط همه دوزها مشاهده شد. افزايش فعاليت آلکالين فسفاتاز و ميزان کلسيم تام در اثر تيمار با دوزهاي 6 نانوگرم و ميکروگرم مشاهده شد. در حالي که دوز 6 ميلي گرم بر ميلي ليتر هيچ گونه اثري بر ميزان کلسيم تام و آلکالين فسفاتاز نداشت.
نتيجه گيري: غلظت هاي ميلي گرم اسيد بوريک اثر سمي بر
MSCs دارد ولي در مورد غلظت هاي نانو و ميکرو گرم با توجه به تاثير مثبت بر برخي فاکتورها تحقيقات بيشتر پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 31 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی