برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير درمان شناختي ـ رفتاري بر بهبود کيفيت خواب سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي درمان گروهي شناختي ـ رفتاري بر بهبود کيفيت خواب در سالمندان مي باشد. در اين پژوهش نيمه آزمايشي، از طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. از ميان همه سالمندان داراي مشکل خواب عضو کانون بازنشستگي شهر کرمانشاه در سال 1393، تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جايگزين شدند. گروه آزمايش در 8 جلسه 90 دقيقه اي درمان شناختي رفتاري به صورت گروهي شرکت کرد اما گروه گواه درماني دريافت نکرد. هر دو گروه، پيش و پس از جلسه هاي درماني به پرسشنامه کيفيت خواب پيتزبورگ (بايسي، 1989) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحليل کواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تفاوت ميانگين نمرات مولفه هاي کيفيت خواب در گروه آزمايش، پس از اجراي مداخله، نشان داد که درمان شناختي ـ رفتاري منجر به بهبود معنادار کيفيت خواب در پنچ مولفه آن شامل کيفيت ذهني خواب (P<0.001)، تاخير در خواب (P<0.001)، مدت خواب ((P<0.001، کفايت خواب (P<0.001) و اختلال خواب (P<0.001) شده است. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که درمان شناختي ـ رفتاري مي تواند منجر به ارتقاء کيفيت خواب در سالمندان شود. بنابراين، با توجه به يافته هاي اين پژوهش، آموزش اين مداخله به کادر درمان و پرستاران شاغل در حيطه سالمندي توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 265 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی