برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه راهبردهاي شناختي ـ فراشناختي و ويژگي هاي جمعيت شناختي با عملکرد تحصيلي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش تعيين رابطه راهبردهاي شناختي ـ فراشناختي با عملکرد تحصيلي و بررسي عوامل موثر بر آنها از قبيل سن، جنس، رشته، شغل، مصرف دارو و تعداد مشروطي دانشجويان بود. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه آزاد واحد يادگار امام (ره) شهر ري که در نيمسال اول 93-1392 مشغول به تحصيل بودند، مي گرديد (22904=N). با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي 378 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هاي اطلاعات شخصي و راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري (MSLQ) بود. براي تحليل داده ها از رگرسيون، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي و تحليل واريانس يکطرفه استفاده شد. نتايج بيانگر رابطه مثبت و معنادار بين راهبردهاي شناختي و فراشناختي با عملکرد تحصيلي دانشجويان بود (P<0.05). بين عملکرد تحصيلي با کاربرد راهبردهاي شناختي و فراشناختي در دانشجويان از نظر شغل، رشته و تعداد ترم هاي مشروطي تفاوت معناداري وجود داشت (P<0.05). اما از نظر جنسيت و مصرف دارو تفاوت معناداري بين دانشجويان وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی