برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  23 , شماره  5 ; از صفحه 35 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط آگاهي واج شناختي و فرآيندهاي واجي در کودکان مبتلا به اختلال صداي گفتار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان انقلاب، بعد از پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه گفتاردرمانی، کدپستی: 1148965141
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رشد آگاهي واج شناختي در برخي کودکان مبتلا به اختلال صداي گفتار با مشکل همراه است، از اين رو هدف اين مطالعه بررسي ارتباط آگاهي واج شناختي و فرآيندهاي واجي در کودکان مبتلا به اختلال صداي گفتار بود.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي روي
21 کودک پنج ساله مبتلا به اختلال صداي گفتار انجام شد. کودکان مبتلا به اختلال صداي گفتار از کلينيک هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. مهارت هاي زباني، توليدي، عملکرد حرکتي- دهاني و آگاهي واج شناختي اين کودکان به ترتيب با استفاده از آزمون رشد زبان-3، آزمون تشخيصي آوايي و واجي براي کودکان سه تا شش ساله فارسي زبان و آگاهي واج شناختي ارزيابي شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ضريب همبستگي فرآيندهاي واجي غيرطبيعي با خرده آزمون هاي تجانس
(p= 0.005)، قافيه (p= 0.009)، ترکيب (p= 0.006)، شناسايي واج آغازين يکسان (p= 0.007) و شناسايي واج پاياني يکسان (p= 0.007) معني دار بود. همچنين ارتباط معني داري بين همبستگي فرآيندهاي واجي غيرطبيعي در سطح واج با خرده آزمون هاي تجانس (p= 0.001)، قافيه (p= 0.008)، ترکيب (p= 0.029)، شناسايي واج آغازين يکسان (p= 0.007) و شناسايي واج پاياني يکسان (p= 0.003) وجود داشت. سطح معني داري کمتر از 0.05 در نظر گرفته شده است.
نتيجه گيري: بين مهارت هاي آگاهي واج شناختي کودکان مبتلا به اختلال صداي گفتار با فرآيندهاي واجي ارتباط وجود دارد به ويژه در کودکاني که از فرآيندهاي واجي غيرطبيعي در سطح واج در گفتار خود بيشتر استفاده مي کنند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاکری، ن.، و سلیمانی، ز.، و ظریفیان، ط.، و کمالی، م. (1393). بررسی ارتباط آگاهی واج شناختی و فرآیندهای واجی در کودکان مبتلا به اختلال صدای گفتار. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, 23(5), 35-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245182Vancouver : کپی

شاکری نویده، سلیمانی زهرا، ظریفیان طلیعه، کمالی محمد. بررسی ارتباط آگاهی واج شناختی و فرآیندهای واجی در کودکان مبتلا به اختلال صدای گفتار. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research. 1393 [cited 2021May10];23(5):35-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245182IEEE : کپی

شاکری، ن.، سلیمانی، ز.، ظریفیان، ط.، کمالی، م.، 1393. بررسی ارتباط آگاهی واج شناختی و فرآیندهای واجی در کودکان مبتلا به اختلال صدای گفتار. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, [online] 23(5), pp.35-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245182. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی