4 SID.ir | شناسايي کانون هاي بحران شهري با تاکيد بر مناطق نا امن شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي: نمونه موردي سنندج (نواحي 6 و 7)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

شناسايي کانون هاي بحران شهري با تاکيد بر مناطق نا امن شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي: نمونه موردي سنندج (نواحي 6 و 7)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

افزايش لجام گسيخته جمعيت شهري و بروز حاشيه نشيني باعث افزايش گرايش به مادي گرايي، کجروي، بي عاطفه گي و بروز بزهکاري مي گردد. از آنجا که در شهرها افراد شناختي از يکديگر نداشته و در نتيجه کنترل و نظارت اجتماعي برعملکرد آنان از ميان رفته است، نابهنجاري هاي اجتماعي در شهرها بيشتر زمينه بروز پيدا مي کنند. شهر سنندج در دهه هاي اخير با رشد سريع شهرنشيني مواجه بوده و متاثر از آن مناطق زيادي به صورت حاشيه نشيني و اسکان هاي غير رسمي در اين شهر رشد کرده و در بسياري از موارد اينگونه مناطق بسترهايي را براي بروز جرائم فراهم آورده است. اين پژوهش با تاکيد بر رابطه مکان با بروز جرم و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي به شناسايي و تحليل کانون هاي جرم خيز در دو ناحيه 6 و 7 شهر سنندج پرداخته است. در ابتدا ضمن بررسي ويژيگي هاي کالبدي، اجتماعي و اقتصادي شهر، نقاط جرم خيز در سطح نواحي 6 و 7 شناسايي گرديد. سپس با روش تحليل همبستگي و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي به ميزان ارتباط ميان مکان و بروز اعمال مجرمانه پرداخته و نتايج آن به صورت تحليلي و گرافيکي بيان گرديده است. براي تهيه نقشه ها با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) ضرايب اهميت هر کدام از معيارها تعيين و با تلفيق آنها در سامانه اطلاعات جغرافيايي نقشه نهايي ميزان جرم خيزي در سطح مناطق 6 و 7 شهر سنندج توليد گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 192
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی