برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  12 , شماره  32 ; از صفحه 155 تا صفحه 180 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارت هاي اخلاقي بر بهبود رفتار همسران (مطالعه موردي: خانواده کارکنان نيروي انتظامي استان چهار محال و بختياري)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش مهارت هاي اخلاقي به زوجين، از طريق ايجاد ارتباط ميان متغير هاي رضايتمندي، يادگيري (سطح معلومات) و بهبود رفتار (روابط متقابل) صورت گرفته است. روش اتخاذ شده در اين پژوهش توصيفي- همبستگي بوده و جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (جداول و نمودار ها) و استنباطي که شامل آزمون همبستگي پيرسون بوده استفاده شده است. ابزار اندازه گيري در اين جستار پرسش نامه محقق ساخته با روايي و پايايي مورد قبول و در سه محور رضايتمندي، يادگيري و بهبود رفتار بوده است که ميان 103 نفر از مخاطبين حاضر (خانواده کارکنان نيروي انتظامي استان چهارمحال و بختياري) در دوره هاي آموزشي ذکر شده که به شيوه تصادفي انتخاب شده بودند، توزيع شد. مخاطبين گروه آزمايش، 6 دوره چهار ساعته برنامه آموزش گروهي را در بازه زماني 9 ماهه دريافت نمودند که پس از پايان يافتن اين ادوار نتايج تحقيق موصوف نشان داد ارتباط عميقي ميان رضايتمندي همسران از دوره آموزشي با ارتقاء معلومات ايشان در زمينه همسرداري وجود دارد. از سوي ديگر ميان تعالي سطح معلومات و بهبود رفتار همسران آموزش ديده همبستگي مثبتي وجود دارد. به طوري که مي توان گفت دوره مذکور تاثير فراوان و مثبتي بر معلومات ايشان و بالتبع بهبود روابط و رفتارايشان ايجاد نموده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی