برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 139 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش ميزان احساس امنيت اجتماعي در فضاهاي سبز عمومي مورد پژوهي: پارک ملت تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

احساس امنيت در فضاهاي سبز شهري يکي از مهمترين شاخص هاي کيفيت فضا محسوب مي شود. وجود امنيت اجتماعي موجبات پويايي اقتصادي-اجتماعي را فراهم خواهد ساخت. برقراري امنيت اجتماعي در فضاهاي سبز عمومي که افراد با پايگاه ها و طبقات مختلف اقتصادي و اجتماعي در آن حضور دارند از الزامات اساسي جوامع محسوب مي شود. در همين راستا، نويسندگان با انتخاب پارک ملت، که داراي کارکرد منطقه اي مي باشد، ميزان امنيت اجتماعي در آن را مورد بررسي قرار دادند. روش پژوهش به صورت توصيفي-تحليلي و از لحاظ هدف کاربردي مي باشد. داده ها و اطلاعات به دو صورت کتابخانه اي(اسناد فرادست) و ميداني (پرسشنامه) گردآوري شده است. حجم نمونه 100 نفر انتخاب گرديده و روش نمونه گيري نيز به صورت غيراحتمالي اتفاقي مي باشد. داده ها پس از واردشدن به نرم افزار spss با آزمون هاي ANOVA،T دو نمونه اي مستقل و همچنين آزمون پيرسون مورد تحليل قرار گرفته اند. نتايج پژوهش حاکي از آن است که شاخص هاي پژوهش آزار لساني با مقدار ميانگين 2.78 بيشترين سهم را در کاهش امنيت در پارک ملت دارد. پس از آن بهترتيب شاخص آزار بصري با مقدار 2.74 و آزار فيزيکي با مقدار 2.26 باعث کاهش امنيت مي باشند. همچنين عدم امنيت در ميان زنان بيشتر از مردان است. در ادامه بر اساس آزمون پيرسون مشخص گرديد که بين سن و عدم امنيت مقدار همبستگي 0.811- است. اين امر گوياي رابطه معکوس اين دو متغير است به طوريکه با افزايش سن عدم امنيت کاهش و با کاهش سن امنيت نيز افزايش مي يابد. مقدار همبستگي بين تحصيلات و عدم امنيت 0.867- است که در مقايسه با متغير سن همبستگي بيشتري با متغير عدم امنيت دارد. در ادامه نيز پيشنهادهايي به منظور افزايش امنيت اجتماعي در پارک ملت ارايه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کوزه گرکالجی، ل.، و ضرغامی، س.، و آقایی، پ. (1393). سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی مورد پژوهی: پارک ملت تهران. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, 2(7), 139-156. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245086Vancouver : کپی

کوزه گرکالجی لطفعلی، ضرغامی سعید، آقایی پرویز. سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی مورد پژوهی: پارک ملت تهران. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی. 1393 [cited 2021May08];2(7):139-156. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245086IEEE : کپی

کوزه گرکالجی، ل.، ضرغامی، س.، آقایی، پ.، 1393. سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی مورد پژوهی: پارک ملت تهران. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, [online] 2(7), pp.139-156. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245086. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی