برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 87 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و ارزيابي ميزان امنيت اجتماعي شهروندان مورد پژوهي: بافت نوساز و برنامه ريزي شده و بافت فرسوده شهر جوانرود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی تهران
 
چکیده: 

بافت هاي شهري يکي از عوامل تاثيرگذار در ايجاد امنيت شهروندان مي باشند. پژوهش حاضر مطالعه اي تطبيقي است که با هدف بررسي ميزان امنيت اجتماعي شهروندان در دو بافت فرسوده و نوساز و برنامه ريزي شده شهر جوان رود به انجام رسيده است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي مي باشد. جامعه آماري تمامي شهروندان ساکن دو بافت مورد بررسي هستند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. نمونه گيري به صورت غير احتمالي آسان صورت گرفته است. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه و مطالعات ميداني استفاده شده است. روايي و پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از روش اعتبار صوري و ضريب آلفاي کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور تحليل داده ها از نرم افزارهاي SPSS و Excel استفاده شد. از آزمون هاي T دو نمونه اي مستقل و آزمون فريدمن براي تحليل داده ها استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که امنيت اجتماعي شهروندان بافت فرسوده با ميانگين 2.52 کمتر از شهروندان بافت نوساز و برنامه ريزي شده با ميانگين 3.34 است. همچنين، امينت اجتماعي زنان با ميانگين 2.60 کمتر از امنيت اجتماعي مردان با ميانگين 3.19 است. ميانگين ميزان رضايت از عملکرد مديريت شهري براي ايجاد محيطي ايمن و قابل زندگي در بافت فرسوده برابر با 2.09 و در بافت نوساز و برنامه ريزي شده برابر با 2.89 مي باشد. در نهايت، ميانگين ميزان رضايت از عملکرد نيروي انتظامي براي برقراري امنيت در بافت فرسوده برابر با 4.02 و در بافت نوساز و برنامه ريزي شده برابر با 3.60 است. با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان بيان داشت که امنيت اجتماعي شهروندان ساکن در بافت فرسوده مطلوب نيست و نوسازي و برنامه ريزي مجدد اين بافت ها براي ايجاد محيطي ايمن و قابل زندگي براي شهروندان ساکن در آن امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجادی، ژ.، و حیدری، س.، و باقری، ک. (1393). بررسی و ارزیابی میزان امنیت اجتماعی شهروندان مورد پژوهی: بافت نوساز و برنامه ریزی شده و بافت فرسوده شهر جوانرود. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, 2(7), 87-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245077Vancouver : کپی

سجادی ژیلا، حیدری سامان، باقری کیوان. بررسی و ارزیابی میزان امنیت اجتماعی شهروندان مورد پژوهی: بافت نوساز و برنامه ریزی شده و بافت فرسوده شهر جوانرود. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی. 1393 [cited 2021September28];2(7):87-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245077IEEE : کپی

سجادی، ژ.، حیدری، س.، باقری، ک.، 1393. بررسی و ارزیابی میزان امنیت اجتماعی شهروندان مورد پژوهی: بافت نوساز و برنامه ریزی شده و بافت فرسوده شهر جوانرود. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, [online] 2(7), pp.87-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245077. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی