برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 63 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کارگاه آموزش روش تحقيق در يادگيري مراحل مختلف پژوهشي دانشجويان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اهميت پژوهش هاي دانشجويي براي تمام دست اندرکاران امور آموزشي و پژوهش پزشکي آشکار است. درگيري دانشجويان در طرح هاي پژوهشي، منجر به افزايش اطلاعات و عملکرد پژوهشي دانشجويان شده و توانايي هاي لازم براي تحليل مطالعات علوم پايه و باليني را فراهم مي نمايد. هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثير کارگاه روش تحقيق بر فراگيري پژوهشي دانشجويان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1391 بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله اي، 50 نفر از دانشجويان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به روش نمونه گيري سر شماري، در کارگاه اختياري 3 روزه روش تحقيق شرکت کردند. براي ارزيابي روند آموزشي قبل از شروع کارگاه يک پيش آزمون و پس از اتمام کارگاه يک پس آزمون از چهار پانل کارگاه از شرکت کنندگان در کارگاه گرفته شد. داده ها با روش هاي آزمون تي و آنووا با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 19 تجزيه و تحليل شد. روايي پرسشنامه به کمک متخصصين پژوهشي تاييد شد و پايايي آن بر اساس آلفاي کرونباخ، 0.81 و 0.83 بود.
نتايج: تعداد 47 نفر در پيش آزمون و پس آزمون کارگاه شرکت کردند. ميانگين نمرات شرکت کنندگان در پيش آزمون و پس آزمون، به ترتيب
8±3.6 و 9.75±3 و اختلاف بين آنها معني دار بود (P=0.007). در تحليل نمرات سوالات معلوم شد ميانگين نمره سوالات مربوط به پانل هاي مختلف به جز پانل آمار قبل و بعد از آموزش تفاوت معنادار بود (P<0.05)، ولي پانل آمار معنادار نبود (P=0.18).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که برگزاري کارگاه روش تحقيق مي تواند در آموزش و فراگيري پژوهش دانشجويان بجز مبحث آمار مفيد واقع شود و بايد براي آموزش آمار روش آموزشي متفاوت و موثرتري در نظر داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایرانمنش، پ.، و خزاعی، ص.، و نصری، ن.، و معینی، ع.، و شکور، م. (1394). تاثیر کارگاه آموزش روش تحقیق در یادگیری مراحل مختلف پژوهشی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), 6(2), 63-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244957Vancouver : کپی

ایرانمنش پدرام، خزاعی صابر، نصری نعیمه، معینی علی، شکور مهسا. تاثیر کارگاه آموزش روش تحقیق در یادگیری مراحل مختلف پژوهشی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 1394 [cited 2021May14];6(2):63-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244957IEEE : کپی

ایرانمنش، پ.، خزاعی، ص.، نصری، ن.، معینی، ع.، شکور، م.، 1394. تاثیر کارگاه آموزش روش تحقیق در یادگیری مراحل مختلف پژوهشی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), [online] 6(2), pp.63-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244957. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی