برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 52 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر بخشي به کارگيري اتوماسيون اداري بر بهره وري کارکنان (مطالعه موردي: کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اتوماسيون اداري موضوعي است که اخيرا در حوزه فناوري اطلاعات مورد توجه زيادي قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي اتوماسيون اداري بر بهره وري کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 1392 بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- پيمايشي است. جامعه پژوهش کليه کارکنان شاغل در حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه بود که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي- تصادفي، نمونه اي به حجم 153 نفر انتخاب شد. جمع آوري داده ها با دو پرسشنامه محقق ساخته اثربخشي اتوماسيون اداري و بهره وري کارکنان صورت گرفت. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط اساتيد خبره تاييد و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ براي اثربخشي اتوماسيون اداري 95% و بهره وري کارکنان 93% ارزيابي شد. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 18 و آزمون هاي تي، آنووا، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل ضريب رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که همبستگي اتوماسيون اداري و بهره وري کارکنان (
0.846) وجود دارد که در سطح 1% معنادار است. ضريب همبستگي مولفه هاي بهره وري کارکنان (مرتبط بودن، دقت، صحت، ايمني، اقتصادي بودن و سرعت) و اتوماسيون اداري به ترتيب از بالاترين ميانگين (0.707)، (0.641)، (0.640)، (0.638)، (0.630) و (0.368) است. تمامي اين همبستگي ها در سطح 1% معنادار هستند.
نتيجه گيري: اطلاعات با استفاده از سيستم اتوماسيون اداري ايمن، با صرفه و به صورت کارا و موثر در دسترس مديران قرار مي گيرد. همچنين تبادل، سرعت و صحت اطلاعات در داخل دفتر و بين دفاتر و محيط آنها توسط سيستم اتوماسيون اداري باعث ايجاد اطلاعات مفيد و سودمند براي تصميم گيري مديران مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی