برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 26 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي در قابليت هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم ترییتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

مقدمه: استقبال گسترده دانشجويان از شبکه هاي اجتماعي مجازي، فرصت بي نظيري را براي پيگيري تاثيرات کاربست اين رسانه بر قابليت هاي تحصيلي آنان فراهم آورده است. از اين رو تحقيق حاضر با هدف بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي بر قابليت هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي انجام گرفت.
مواد و روش ها: روش پژوهش از نظر راهبرد اصلي، کمي، از نظر راه کار اجرايي، ميداني و از نظر تکنيک تحليلي، توصيفي- پس رويدادي بود. جامعه آماري را دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي در سال تحصيلي 1393-1392، با حجم تقريبي 20000 نفر تشکيل مي داد. روش نمونه گيري از نوع تصادفي ساده بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسي- مورگان و با در نظر گرفتن خطاي
a=0.05، نزديک به 377 نفر در نظر گرفته شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه شبکه هاي اجتماعي مجازي (با پايايي a=0.66)، پرسشنامه قابليت هاي پژوهشي در قالب هشت مولفه (با پايايي a=0.97) استفاده شد. روايي ابزار با نظر اساتيد راهنما تاييد گرديد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 20 و آزمون آناليز واريانس چندمتغيره تجزيه و تحليل شد.
نتايج: تاثير جداگانه کاربست شبکه هاي مجازي بر قابليت پژوهشي و مولفه هاي توانايي انتخاب موضوع و تبيين مساله، جستجوي تحت وب، تبحر در نگارش علمي، اجراي پژوهش و گردآوري داده ها، توانايي طبقه بندي و تحليل، توانايي تدوين و تفسير نتايج و گزارش آن معني دار است و بر توانايي فيش برداري و اخلاق پژوهشي معني دار نيست. هم چنين تاثير جنسيت بر مولفه انتخاب موضوع و تبيين مساله و تبحر در نگارش علمي معني دار و بر ساير مولفه ها معني دار نيست. در نهايت تاثير تعامل بين کاربست شبکه هاي مجازي و جنسيت بر هيچ يک از قابليت هاي پژوهشي معني دار نيست
.
نتيجه گيري: شبکه هاي اجتماعي با اتکا به ظرفيت فرامتني خود در ارتباط هايي که شکل داده اند باعث تفاوت هايي در سطح قابليت هاي پژوهشي دانشجويان کاربر شبکه هاي مجازي در مقايسه با سايرين شده اند. بنابراين آموزش و فرهنگ سازي و نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضاي اين شبکه ها و برنامه ريزي براي آينده مي تواند پيشنهادي اساسي براي سياست گذاران و دست اندرکاران حوزه مجازي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آریانی، ا.، و زاهدبابلان، ع.، و معینی کیا، م.، و خالق خواه، ع. (1394). نقش شبکه های اجتماعی مجازی در قابلیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), 6(2), 26-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244951Vancouver : کپی

آریانی ابراهیم، زاهدبابلان عادل، معینی کیا مهدی، خالق خواه علی. نقش شبکه های اجتماعی مجازی در قابلیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 1394 [cited 2021August04];6(2):26-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244951IEEE : کپی

آریانی، ا.، زاهدبابلان، ع.، معینی کیا، م.، خالق خواه، ع.، 1394. نقش شبکه های اجتماعی مجازی در قابلیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), [online] 6(2), pp.26-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244951. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1213 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی