برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 20 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي يک منتور ايده ال از ديدگاه اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشکي شيراز، 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ارتقای کیفیت آموزش بالینی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه منتورينگ به عنوان مهم ترين جنبه تجربه آموزشي محسوب مي شود و يک فرايند مهم مادام العمر براي ارتقاي حرفه اي و حمايت رواني است. منتورها فاکتورهاي مهمي در توسعه و ارتقاي شغلي و کسب موقعيت هاي مختلف براي دانشجويان پزشکي هستند. نياز واقعي و جدي به برنامه هاي منتورينگ کارآمد و فعال در دانشکده هاي پزشکي براي ارتقاي موفقيت هاي شغلي دانشجو احساس مي شود، بنابراين بر آن شديم تا نظر اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشکي شيراز را در مورد ويژگي هاي يک منتور ايده ال جويا شويم.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصيفي- مقطعي مي باشد. 114 نفر از اعضاي باليني دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز به صورت تصادفي و با روش نمونه گيري ساده وارد مطالعه شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در مقياس 5 گزينه اي ليکرت استفاده شد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصين تاييد شد. اعتبار پرسشنامه نيز پس از انجام مطالعه مقدماتي با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ
0.8 تاييد گرديد. براي تحليل اطلاعات جمع آوري شده به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 از آزمون هاي توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين) و استنباطي (ضريب همبستگي براي ارتباط بين متغيرها) استفاده شد.
نتايج: از ميان ويژگي هاي مختلف، ويژگي برانگيزاننده بودن (ايجاد علاقه براي يادگيري عميق)، مهم ترين ويژگي يک منتور ايده ال با نمره ميانگين (
4.67) از ديد اساتيد باليني مي باشد.
نتيجه گيري: منتور نقش مهمي در حرفه اي گرايي دانشجويان دارد. با برگزاري کارگاه هاي آموزشي کوتاه مدت براي اساتيد و آموزش مواردي مانند اصول آموزش بزرگسالان، اهداف آموزشي، ارزشيابي، بازخورد و غيره، مي توان در توانمندتر کردن اساتيد براي ايفاي نقش منتور گام برداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 425 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی