برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  7 , شماره  22 ; از صفحه 70 تا صفحه 86 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مولفه هاي فرهنگي بر مدل برند شخصي مبتني بر شايستگي هاي فردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
 
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: برندسازي شخصي فرايندي است که توسط آن، افراد و تخصصشان مثل برندهاي تجاري علامت گذاري مي شوند. به عبارت ديگر منجر به يک احساس منحصر به تشخيص به ياد ماندني و ايده آل در صاحب برند مي شود. از اين رو شناخت اين حوزه ها فرهنگي موثر براي حضور در فضاهاي رقابتي با تنوع کارکردهاي مديريت و همچنين، چند منظوره شدن فعاليت ها تبديل به يکي از مهم ترين الزامات توسعه مهارت هاي فردي شده است. با چنين پيش زمينه اي، هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مولفه هاي فرهنگي بر مدل برند شخصي مبتني بر شايستگي هاي فردي مي باشد.
روش پژوهش: داده هاي گردآوري شده بر حسب نمونه، به تعداد 94 نفر از افراد صاحب برند کشور (ايران) در سال 1392، از طريق پرسشنامه محقق ساز، با استفاده از روش مدل سازي معادلات ساختاري و نرم افزار
Smart PLS تحليل گشته و مدل نهايي ارائه گرديد. پايايي اين پرسش نامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0.80 محاسبه شد و هم چنين براي محاسبه روايي از روايي سازه استفاده شد که نتاج بيانگر روا بودن ابزار تحقيق بود.
يافته ها: طبق يافته هاي به دست آمده از ضريب استاندارد و آماره
t، تمامي ابعاد مولفه فرهنگي موثر بر برند شخصي در سطح اطمينان 99% تاثير مستقيم و معناداري دارند (آماره t خارج بازه 2.58 تا +2.58 قرار گرفته و ضريب استاندارد مثبت مي باشد).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاکي از برازش مناسب مدل مبني بر تاثير ابعاد مولفه فرهنگي، شامل، ارزش ها و باورها، الگوهاي انگيزشي، سبک زندگي و تحمل ابهام بر برند شخصي مبتني بر شايستگي هاي فردي در حوزه هاي دانش، مهارت و نگرش مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 341
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی