برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  8 , شماره  23 ; از صفحه 107 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين فشارهاي شغلي، سلامت عمومي، هوش سازماني و رضايت شغلي با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش: هدف اصلي اجراي اين پژوهش «بررسي رابطه بين فشارهاي شغلي، سلامت عمومي، هوش سازماني و رضايت شغلي با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس» مي باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردي است. همچنين از نظر دسته بندي برحسب نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري در اين تحقيق، شامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس است که در مجموع 222 نفر مي باشند که بر اساس جدول مورگان تعداد 144 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شده اند. در اين تحقيق از پرسشنامه سلامت عمومي
GHQ که بيانگر عملکرد افراد بر اساس سه حيطه شناختي، عاطفي و رفتاري مي باشد، استفاده شد. جهت بررسي مولفه هاي رضايت شغلي از پرسشنامه استاندارد 12 سوالي JDI و جهت بررسي مولفه هاي هوش سازماني از پرسشنامه عليرضا فقيهي (1388) که به 20 گويه تقليل يافته، استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان مي دهد متغيرهاي مورد بررسي يعني: سلامت عمومي، رضايت شغلي و هوش سازماني بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس تاثير مثبتي دارند، اما با توجه به بتاي ارائه شده، بين متغير فشار شغلي و عملکرد تاثير منفي يافت شده است (بدين معني که با افزايش فشار شغلي از نمره عملکرد شغلي کاسته مي شود). در ضمن در مجموع بالاترين ميزان تاثير مربوط به متغير رضايت شغلي مي باشد
.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج رگرسيوني به دست آمده چنين نتيجه گيري مي شود که بهتر است مديران دانشگاه آزاد اسلامي نمونه مورد پژوهش تا حد امکان بر رضايت شغلي کارکنان بيفزايند و از ميزان فشار شغلي کارکنان کاسته شود تا در نهايت بهترين نمره عملکردي به دست آيد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی