برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  8 , شماره  23 ; از صفحه 43 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

نقش هوش فرهنگي در عملکرد کارکنان حوزه بين الملل بانک کشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: در دنياي کنوني، هوش فرهنگي ابزاري ضروري براي مديران و کارکناني است که با همکاران، مشتريان، شرکا، رقيبان، دولتمردان و ديگر فعالان تجاري رو به رو مي شوند. بر اين اساس هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نقش هوش فرهنگي در عملکرد کارکنان مي باشد.
روش پژوهش: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر نحوه گردآوري داده ها توصيفي از نوع همبستگي و از نظر شيوه اجرا پيمايشي است. حجم نمونه مطابق جدول مورگان تعيين و روش نمونه گيري، تصادفي طبقه اي است. جامعه آماري تحقيق شامل 159 نفر از کارکنان حوزه بين الملل شاغل در بانک کشاورزي مي باشد
.
يافته ها: نتايج حاصله از تحقيق نشان داد که بين هوش فرهنگي کارکنان با عملکرد آنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. مولفه هاي هوش فرهنگي نيز به ترتيب مولفه شناختي بيشترين، مولفه انگيزشي در رده بعدي و مولفه رفتاري کمترين رابطه را با عملکرد داشتند؛ اما بين مولفه فراشناختي و عملکرد ارتباطي به دست نيامد
.
نتيجه گيري: موسسات و سازمان هايي مانند بانک که کارکنان آنان بر حسب ماهيت فعاليت، تعامل بيشتري با افراد کثيري از جامعه دارند، بايد کارکنانشان را به قابليت هوش فرهنگي مجهز نمايند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی