برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  8 , شماره  23 ; از صفحه 31 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روابط چندگانه رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری
 
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه تغيير شکل اساسي در حوزه کار منجر به احساس عدم امنيت، تهديد، کاهش رضايت شغلي و افول اخلاقيات شده است. با تقويت رفتار شهروندي سازماني کارکنان مي توان رضايت شغلي را افزايش داد. هدف اين پژوهش بررسي روابط چندگانه رفتار شهروندي سازماني با رضايت شغلي کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر است.
روش پژوهش: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي است و روش آن توصيفي و همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش مجموعه 100 نفري کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر است که 80 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. جهت سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه پودساکف و جهت سنجش رضايت شغلي از پرسشنامه
JDI، استفاده شد. با استفاده ضريب رگرسيون، آزمون T و F اطلاعات تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: پس از آزمون فرضيه ها همه فرضيه ها تاييد شد و نتايج نشان داد که بين هر يک از متغيرهاي (وظيفه شناسي، نوع دوستي، جوانمردي، احترام و تکريم و فضيلت مدني) و رضايت شغلي کارکنان رابطه معنادار وجود دارد و به ازاي يک واحد تغيير در هر يک از متغيرها رضايت شغلي به ترتيب به ميزان
1.233.091.522.09% 1.52% افزايش خواهد يافت.
نتيجه گيري: يکي از راهکارهاي اساسي شناسايي و تقويت متغيرهاي رفتار شهروندي سازماني و فراهم کردن بسترهاي لازم براي پياده کردن اين رفتارها است تا رضايت شغلي هم افزايش يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی