برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  8 , شماره  23 ; از صفحه 11 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه هوش فرهنگي و فرهنگ سازماني مطلوب (مورد مطالعه: دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: در رويکردهاي جديد علم مديريت، کار تيمي و نحوه همکاري و تعامل با ديگران اهميت خاصي دارد. در اين زمينه هماهنگي ميان فرهنگ کارکنان و فرهنگ سازمان محل اشتغال، شرايط را براي تسهيل و تداوم همکاري فراهم مي کند. هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش فرهنگي و فرهنگ سازماني مطلوب از ديد دانشجويان رشته مديريت به عنوان مديران آتي سازمان ها و نهادهاي کشور است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصيفي، از نوع همبستگي و به لحاظ هدف از نوع کاربردي است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
SPSS، آزمون همبستگي، آزمون هاي t و کلموگروف اسميرنوف و پيرسون استفاده شده است.
يافته ها: آزمون فرضيه ها نشان داد که ارتباط معناداري بين کليه ابعاد هوش فرهنگي و فرهنگ سازماني مطلوب از ديد دانشجويان وجود دارد. دانشجويان با هوش فرهنگي بالا و پايين، سازمان نتيجه گرا و دانشجوياني که از هوش فرهنگي متوسط برخوردار بودند، سازمان تيم گرا را انتخاب کردند
.
نتيجه گيري: مديران، علاوه بر لزوم تشخيص تناسب فرهنگ خود با فرهنگ سازماني که براي کار انتخاب مي کنند، لازم است هنگام انتخاب و گزينش پرسنل هم، به اين تناسب توجه نموده و سازمان خود را از مشکلاتي چون غيبت، ترک خدمت، تضاد و ناسازگاري نيروي انساني و ... که به دليل عدم تناسب فرهنگ افراد با فرهنگ سازمان محل خدمت آنان پيش مي آيد، حفظ نمايند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی