برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کلونينگ ژن lipL41 با هدف توليد کنترل مثبت جهت تشخيص لپتوسپيراهاي بيماريزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش میکروب شناسی، مرکز تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران
 
چکیده: 

لپتوسپيروزيس، يکي از شايع ترين بيماري هاي مشترک بين انسان و حيوان با انتشار جهاني مي باشد. مشخص شده که LipL41 يک پروتئين غشاي خارجي ايمونوژنيک مي باشد که در لپتوسپيرا هاي بيماريزا وجود دارد و مي تواند در روش هاي تشخيص سرولوژيکي و همچنين به عنوان يک کانديداي مناسب در تهيه واکسن هاي نوترکيب به کار برده شود. هدف از اين تحقيق بهره گيري از خصوصيات ژن lipL41 به منظور طراحي يک کنترل مثبت در افتراق سرووارهاي بيماريزاي لپتوسپيرا از غيربيماريزا با استفاده از PCR مي باشد. در اين تحقيق از پنج سرووار بيماريزاي لپتوسپيرا و يک سرووار غير بيماريزا استفاده گرديد. باکتري ها در محيط کشت اختصاصي (EMJH) کشت داده شدند و DNA ژنوميک آن ها تخليص گرديد. ژن lipL41 با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي تکثير شد. جهت انجام کلونينگ ژن مورد نظر، محصول PCR، خالص سازي شده و در وکتور pTZ57R/T الحاق گرديد و در باکتري اشريشيا کلي (Top10) کلون گرديد. تاييد حضور lipL41 در کلني هاي نوترکيب با برداشت از کلني هاي رشد يافته روي پليت LB آگار حاوي آمپي سيلين و انجام PCR و تکثير ژن مورد نظر انجام شد. تخليص DNA نوترکيب توسط کيت انجام گرفت. سپس پلاسميد حاوي ژن مورد نظر تعيين ترادف شد. محصول PCR به دست آمده يک قطعه bp 1065 را نشان مي داد که نشان دهنده تکثير ژن lipL41 بود اين ژن فقط در سرووارهاي بيماريزا حضور دارد در صورتي که در سرووار غير بيماريزاي لپتوسپيرا بايفلکسا مشاهده نگرديد. تخليص کلوني هاي مثبت وکتور پلاسميدي به وسيله کيت صورت گرفت. واکنش PCR براي DNA نمونه به همراه کنترل مثبت در دو تيوب جداگانه انجام شد. محصول PCR مربوط به نمونه و کنترل مثبت با ژل الکتروفورز و سايز مارکر مقايسه و مورد تاييد قرار گرفت. به علت کند رشد بودن لپتوسپيرا و شرايط خاص نگهداري و عدم دسترسي همگان به سوش هاي رفرانس، استفاده از يک تست سريع و دقيق مولکولي مانند PCR به همراه يک کنترل مثبت به منظور تاييد صحت آن ضروري مي باشد. بنابراين مي توان از ژن کلون شده در اين تحقيق که در آزمايشگاه تشخيصي لپتوسپيرا آماده شده است، به عنوان کنترل مثبت در آزمايش PCR در تمام آزمايشگاه ها استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلطانی، م.، و خاکی، پ.، و مرادی بیدهندی، س.، و شاه حسینی، م.، و رضاسلطانی، س. (1393). کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), 10(2 (پیاپی 29)), 123-129. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244807Vancouver : کپی

سلطانی مریم سادات، خاکی پژواک، مرادی بیدهندی سهیلا، شاه حسینی محمدحسن، رضاسلطانی سما. کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار). 1393 [cited 2021May16];10(2 (پیاپی 29)):123-129. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244807IEEE : کپی

سلطانی، م.، خاکی، پ.، مرادی بیدهندی، س.، شاه حسینی، م.، رضاسلطانی، س.، 1393. کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), [online] 10(2 (پیاپی 29)), pp.123-129. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244807. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی