برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 99 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

نقش آموزش شهروندي بر ميزان پذيرش اجتماعي مديران فرهنگي در سازمان هاي آموزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: آموزش شهروندي عبارت است از رشد و پرورش دادن ظرفيت هاي افراد و گروه ها براي مشارکت در تصميم گيري و عمل آگاهانه و مسوولانه در زندگي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي است. اين پژوهش با هدف مطالعه نقش آموزش شهروندي بر ميزان پذيرش اجتماعي مديران فرهنگي در سازمان هاي آموزشي اجرا گرديد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پس رويدادي از نوع توصيفي است. جامعه آماري کليه مديران فرهنگي در واحدهاي آموزشي شهر کرج به تعداد 2498 نفر و نمونه آماري تعداد 331 که با روش تصادفي سيستماتيک با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه مورگان انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات يکي، پرسشنامه محقق ساخته آموزش شهروندي و ديگري آزمون پذيرش اجتماعي کراون و مارلو بود
.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد بين آموزش شهروندي در ابعاد، دانايي محوري، مسووليت پذيري، وطن دوستي، قانون مداري، مشارکت، انتقادگري و انتقادپذيري و ميزان پذيرش اجتماعي مديران فرهنگي در سازمان هاي آموزشي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
.
نتيجه گيري: به منظور انطباق رفتار مديران فرهنگي با انتظارات جامعه و افزايش ميزان پذيرش اجتماعي آنان اجراي دوره هاي آموزش شهروندي در ابعاد دانايي محوري، مسووليت پذيري، وطن دوستي، قانون مداري، مشارکت، انتقادگري و انتقادپذيري، توصيه مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی