برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر استرس بر علايم قطع مرفين در موش هاي صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مواجهه با محرک هاي استرس آور موجب ايجاد گستره متنوعي از پاسخ هاي سازگارانه و تغييراتي در اثرات دارويي اوپيوييدها مي شود. مسيرهاي عصبي مشترکي توسط مرفين و استرس فعال مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين اثر استرس بي حرکتي مزمن و استرس حاد غرقه سازي در آب بر شدت نشانگان ترک مرفين به دنبال تزريق نالوکسان در موش هاي وابسته به مرفين انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 32 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به طور تصادفي به چهار گروه هشت تايي تقسيم شدند. گروه ها شامل بدون استرس مزمن بي حرکتي وابسته به مرفين (گروه اول، کنترل)، وابسته به مرفين با استرس مزمن بي حرکتي روزانه (گروه دوم)، وابسته به مرفين با استرس حاد غرقه سازي در آب (گروه سوم) و وابسته به مرفين با استرس مزمن بي حرکتي روزانه به همراه استرس حاد غرقه سازي در آب (گروه چهارم) بودند. حيوانات در يک دوره 10 روزه (دو بار در روز به فاصله 12 ساعت به ميزان
(10mg/kg) همزمان با يا بدون استرس بي حرکتي روزانه (يک ساعت در روز) وابسته به مرفين شدند. نشانه هاي قطع مرفين در روز 11 دو ساعت بعد از آخرين تزريق مرفين به دنبال تزريق داخل صفاقي نالوکسان (2mg/kg) مورد ارزيابي قرار گرفت. استرس غرقه سازي در آب در گروه هاي سوم و چهارم قبل از تزريق نالوکسان انجام شد.
يافته ها: نشانه هاي کلي قطع مرفين در گروه استرس بي حرکتي مزمن و گروه استرس بي حرکتي مزمن + استرس حاد غرقه سازي در مقايسه با گروه کنترل به طور معني داري پايين تر بود (
P<0.05). نشانه هاي درجه بندي شده شامل تعداد انقباضات شکمي و پرش در گروه هاي استرس بي حرکتي مزمن و استرس بي حرکتي مزمن+استرس حاد غرقه سازي در آب در مقايسه با گروه کنترل کاهش يافت (P<0.05). نشانه هاي چک شده شامل ليسيدن آلت تناسلي به ميزان 25 درصد در گروه استرس بي حرکتي در مقايسه با گروه کنترل کاهش يافت (P<0.05).
نتيجه گيري: استرس بي حرکتي مزمن با يا بدون استرس حاد غرقه سازي در آب شدت نشانه هاي وابستگي در مرفين را کاهش مي دهد. بنابراين استرس بي حرکتي مي تواند به عنوان يک روش در بهبود برخي نشانه هاي رفتاري به دنبال قطع مرفين به کار گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی