برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تجويز خوراکي گياه مريم گلي بر سطح گلوکز، ليپيدهاي سرم و استرس اکسيداتيو بافت کبدي موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید عبدالله زاده، پلاک 31، دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هيپرليپيدمي و ديس ليپيدمي يکي از عوامل خطرهاي شايع همراه با ديابت است و کاهش سطح آن در بيماران ديابتي با استفاده از گياهان دارويي از اهميت زيادي برخوردار است. اين مطالعه به منطور تعيين اثر گياه مريم گلي بر سطح گلوکز، ليپيدهاي سرم و سطح بافتي مالون دي آلدئيد موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 32 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تيمار با گياه، ديابتي و ديابتي تحت تيمار با گياه تقسيم شدند. براي القاي ديابت به موش ها، از داروي استرپتوزوتوسين به صورت تک دوز و داخل صفاقي به ميزان 60 ميلي گرم بر کيلوگرم حل شده در محلول سالين نرمال سرد استفاده شد. مريم گلي با غذاي گروه هاي تحت تيمار مخلوط شد. سطح گلوکز، تري گليسيريد، کلسترول توتال،
LDL و HDL سرم روز اول و در هفته هاي سوم و ششم اندازه گيري شد. در پايان کار ميزان مالون دي آلدئيد و پروتئين در هموژنه بافت کبد اندازه گيري گرديد.
يافته ها: در هفته ششم ميزان گلوکز سرم در دو گروه ديابتي و ديابتي تحت تيمار با مريم گلي به طور معني داري بيش از نتايج روز اول بود (
P<0.05) و تيمار گروه ديابتي با مريم گلي، کاهش معني داري در سطح گلوکز سرم در مقايسه با گروه ديابتي به وجود نياورد. ميزان تفاوت تري گليسيريد سرم گروه هاي ديابتي و ديابتي تحت تيمار با مريم گلي از نظر آماري معني دار و سطح آن در گروه ديابتي تيمار شده پايين تر بود (P<0.05). مقادير کلسترول توتال، HDL، LDL، مالون دي آلدئيد در موش هاي ديابتي تيمار شده با مريم گلي تغيير آماري معني داري با گروه ديابتي نشان نداد.
نتيجه گيري: تجويز دراز مدت گياه مريم گلي به موش هاي ديابتي فقط موجب کاهش معني دار تري گليسيريد سرم گرديد و بر ساير چربي ها و گلوکز سرم و بر پراکسيداسيون ليپيدي در بافت کبد اثري ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی