برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 51 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط توانمندي روان شناختي با تنش هاي رواني در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تنش هاي رواني جزء اجتناب ناپذيري از حرفه پرستاري بوده که مي تواند پيامدهاي مهمي را همانند نارضايتي پرستاران و افت کيفيت مراقبت به دنبال داشته باشند. در اين ميان توانمندي روانشناختي پرستاران از طريق افزايش کارايي، انگيزه شغلي و بروز رفتارهاي خلاقانه در آن ها خواهد توانست نقش مهمي در کاهش تنش هاي رواني آن ها در محيط هاي درماني داشته باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين توانمندي روان شناختي و تنش هاي رواني در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهرکرد انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر پژوهش توصيفي- تحليلي بوده که بر روي 200 نفر از پرستاران بيمارستان هاي آيت الله کاشاني و هاجر شهرکرد در بهمن ماه (1392) انجام شده است. پرستاران به روش نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي توانمندي روان شناختي اسپريتزر (Spreitzer,1995) و تنش رواني اوسيپو (Osipow,2001) که داراي پايايي محاسبه شده به روش آلفاي کرونباخ (0.90) بودند؛ جمع آوري و توسط نرم افزار Spss16 و آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي (تي تست، اناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاکي از آن است که فقط بعد «معني داري کار» از ميان ابعاد مختلف توانمندي روان شناختي با تنش رواني رابطه معني داري داشته است.(P<0.05) ميانگين نمره توانمندي روان شناختي و تنش رواني در پرستاران نيز در حد متوسط به بالابوده است.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت بعد «معني داري کار» از ميان ابعاد مختلف توانمندي روان شناختي مي توان گفت که ارتقاء احساس ارزشمند بودن در پرستاران و هم چنين در نظر گرفتن راهکارهايي براي افزايش اين احساس مي تواند در کاهش تنش هاي شغلي در آنان و اثر بخشي بيشتر آنان در سيستم هاي بهداشتي نقش مهمي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، س.، و روشن زاده، م. (1393). ارتباط توانمندی روان شناختی با تنش های روانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی. مدیریت پرستاری, 3(3), 51-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244770Vancouver : کپی

محمدی سمیه، روشن زاده مصطفی. ارتباط توانمندی روان شناختی با تنش های روانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی. مدیریت پرستاری. 1393 [cited 2021July28];3(3):51-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244770IEEE : کپی

محمدی، س.، روشن زاده، م.، 1393. ارتباط توانمندی روان شناختی با تنش های روانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی. مدیریت پرستاری, [online] 3(3), pp.51-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244770. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی