برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

خالص سازي آنزيم لاکتوپراکسيداز از شير شتر و بررسي اثرات آن برعليه باکتري هاي سودوموناس آئروجينوزا و کلستريديوم سپتيکوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات دامپزشکی و بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات واکسن واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق، مشهد، ایران
 
چکیده: 

لاکتو پراکسيداز آنزيمي است از خانواده اکسيدوردوکتاز که خاصيت ضدميکروبي قوي دارد. بنابراين بعنوان نگهدارنده طبيعي مواد غذايي و آرايشي بهداشتي بکار مي رود. در اين تحقيق آنزيم لاکتوپراکسيدازي شير شتر با استفاده از کروماتوگرافي ژل فيلتراسيون با ستون سفادکس جي 100 وکروماتوگرافي تعويض يوني با ستون کربوکسي متيل سفادکس C-50 استخراج و خالص سازي شد. فعاليت آنزيم با استفاده از تترامتيل بنزدين و خلوص آنزيم با استفاده از روش SD-SPAG مورد بررسي قرار گرفت. از روش کشت سطحي بر روي آگار خوندار براي بدست آوردن تعداد باکتري در ميلي ليتر و از رقت 6-10 براي آنجام آزمايش استفاده گرديد. بر اساس روش هاي آماري از 3 گروه آزمايش و يک گروه شاهد با چهار تکرار براي هر نمونه براي هر يک از باکتري ها استفاده شد. گروه هاي شامل سه گروه مورد آزمايش دو گروه حاوي تيوسيانات و پراکسيد هيدروژن و يک گروه واجد سيستم کامل (تيوسيانات، پراکسيد هيدروژن و لاکتوپراکسيداز) و يک گروه شاهد مي باشند. پس از انجام آزمايش، تعداد باکتري ها در زمان هاي صفر، 60 و 360 دقيقه با استفاده از ازروش کشت سطحي بر روي آگار خوندار شمارش شدند. با استفاده از آناليز واريانس دو طرفه نشان داده شد که بين گروه هاي مورد آزمايش اختلاف معني داري وجود دارد (P<0.0001). نتايج حاکي از 46 درصد کاهش رشد پس از 360 دقيقه براي باکتري سودوموناس آئروجينوزا و 100 درصد کاهش رشد پس از 360 دقيقه براي باکتري کلستريديوم سپتيکوم مي باشد. براي اساس نتايج بدست آمده لاکتو پراکسيداز استخراج شده از شير شتر خاصيت آنتي باکتريايي موثري بر دو باکتري سودوموناس آئروجينوزا و کلستريديوم سپتيکوم دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی