برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  5 , شماره  16 ; از صفحه 15 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

تحليلي بر نقش عوامل تاثيرگذار بر عملکرد شهرداري ها و سنجش ميزان رضايت مندي شهروندان (مطالعه موردي: شهرداري يزد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري، عامل اصلي بهبود مستمر در فرآيند کارهايي است که در جهت افزايش کارايي و بهبود کيفيت مديريت جامع شهري صورت مي گيرد. يکي از مهم ترين مولفه هاي عملکرد مطلوب شهرداري ها تامين منابع مالي و درآمدي شهرداري ها است. در همين راستا، هدف از مقاله حاضر بررسي چگونگي عملکرد شهرداري هاي شهر يزد و ميزان رضايتمندي شهروندان از آن ها است.
روش پژوهش: روش تحقيق «توصيفي- تحليلي» است. ابزار گردآوري اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري 1200 نفر از شهروندان مناطق سه گانه شهر يزد بر اساس نمونه گيري کوکران با سطح اطمينان 95 درصد و به صورت تصادفي است. شاخص هاي تحقيق 33 شاخص کيفيت زندگي شهري است. براي برقراري ارتباط بين مولفه ها از آمار استنباطي مانند ضرايب رگرسيون و تحليل مسير و جهت برنامه ريزي از مدل
SWOT استفاده شده است.
يافته ها: بررسي هاي درآمدي شهرداري هاي يزد حاکي از افزايش درآمدهاي مستمر با رشدي معادل
17.98 درصد بوده که در برابر رشد 35.2- درصدي درآمدهاي غير مستمر، بسيار چشمگير است. در اين مورد از يک طرف کاهش ضريب بي ثباتي درآمد از 24 درصد به 15 درصد بيانگر اين روند صعودي است و از طرف ديگر با اين منبع درآمدي پايدار، به 42 درصد از نيازهاي واقعي شهر در بخش توسعه، عمران و نگهداري شهر جواب داده شده است. با اين حال اولويت هاي عمراني از قبيل بهبود معابر شهري، روشنايي معابر و کيفيت سرويس هاي بهداشتي عمومي هنوز به قوت خود باقي مانده اند. از سويي ديگر ناپايداري 20.13 درصد از کل درآمدهاي حاصله باعث شده تا امکان برنامه ريزي در مورد 46.32 درصد از درآمدهاي حاصله وجود داشته است.
نتيجه گيري: نتايج ارزيابي عملکرد شهرداري هاي از ديدگاه شهروندان نشان مي دهد در 33 معيار مورد بررسي شهرداري منطقه يک بهترين عملکرد و شهرداري منطقه سه بدترين عملکرد را داشته است. بر اساس نتايج تحليل مسير نيز متغير هاي افزايش درآمدهاي پايدار با ميزان 0.889 و سرمايه گذاري مشارکتي با ميزان 0.846 داراي بيش ترين تاثيرات را در عملکردهاي مطلوب شهرداري هاي شهر يزد داشته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، م.، و سرور، ر.، و باقری کشکولی، ع. (1392). تحلیلی بر نقش عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شهرداری ها و سنجش میزان رضایت مندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری یزد). مطالعات مدیریت شهری, 5(16), 15-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244748Vancouver : کپی

موسوی میرنجف، سرور رحیم، باقری کشکولی علی. تحلیلی بر نقش عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شهرداری ها و سنجش میزان رضایت مندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری یزد). مطالعات مدیریت شهری. 1392 [cited 2021May11];5(16):15-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244748IEEE : کپی

موسوی، م.، سرور، ر.، باقری کشکولی، ع.، 1392. تحلیلی بر نقش عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شهرداری ها و سنجش میزان رضایت مندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری یزد). مطالعات مدیریت شهری, [online] 5(16), pp.15-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244748. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 272 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی