برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين ويژگي هاي شغل و تحليل رفتگي شغلي در ميان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف مطالعه توصيفي- همبستگي حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شغل و تحليل رفتگي شغلي در بين کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان بود. جامعه آماري تحقيق شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان بود (N=449) که با استفاده از فرمول کرجسي و مورگان تعداد 220 نفر به عنوان نمونه تعيين گرديد (n=220) نمونه گيري به روش طبقه اي با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزارهاي استفاده شده، پرسشنامه تحليل رفتگي شغلي مازلاک و پرسشنامه ويژگي هاي شغل بود. روايي پرسشنامه توسط پانلي از متخصصان تاييد و پايايي بخش هاي مختلف آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ بين 0.81 تا 0.84 برآورد گرديد. براي تحليل داده ها از نرم افزار SPSSV20استفاده شد. با توجه به نتايج تحقيق، از ميان ويژگي هاي شغل، کم باري نقش و گرانباري نقش در سطح يک درصد خطا با تحليل رفتگي شغلي رابطه مثبت و معني دار و استقلال شغلي در سطح يک درصد خطا با تحليل رفتگي شغلي رابطه منفي و معني دار داشتند. اما بين ابهام نقش و تعارض نقش با تحليل رفتگي شغلي رابطه معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باسامی، ا.، و چیذری، م.، و عباسی، ع. (1393). ارتباط بین ویژگی های شغل و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 7(4 (پیاپی 28)), 27-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244698Vancouver : کپی

باسامی احمد، چیذری محمد، عباسی عنایت. ارتباط بین ویژگی های شغل و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1393 [cited 2021July25];7(4 (پیاپی 28)):27-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244698IEEE : کپی

باسامی، ا.، چیذری، م.، عباسی، ع.، 1393. ارتباط بین ویژگی های شغل و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 7(4 (پیاپی 28)), pp.27-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244698. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 231 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی