برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه هوش هيجاني جهت تبيين تحليل رفتگي شغلي کارکنان (مطالعه موردي: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: هوش هيجاني داراي نقش حياتي در سلامت رواني اجتماعي افراد است و نبود هوش هيجاني در افراد به معناي آماده بودن زمينه وقوع انواع مشکلات، مسائل و اختلالات رفتاري در آن خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسي رابطه هوش هيجاني جهت تبيين تحليل رفتگي شغلي در بين کارکنان شبکه بهداشت شهرستان بوکان مي پردازد.
روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر نوع داده ها کمي، از نظر نحوه گردآوري داده ها توصيفي از نوع همبستگي و از نظر شيوه اجراء پيمايشي (زمينه يابي) است. جامعه آماري در اين تحقيق شامل کليه کارکنان شبکه بهداشت شهرستان بوکانN=1000) ) مي باشد. لذا در اين پژوهش تعداد 276 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و پرسشنامه هاي استاندارد مقياس تحليل رفتگي شغلي مازلاک و هوش هيجاني گلمن پخش و داده هاي لازم جمع آوري گرديد. در تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي چون ميانگين، ميانه، انحراف استاندارد و ... و در بخش استنباطي از آزمون آمار پارامتريک هم چون ضريب همبستگي پيرسون R و رگرسيون استفاده شده است.
يافته ها: رابطه منفي و معناداري در سطح
P=0.01 بين هوش هيجاني و ميزان تحليل رفتگي شغلي در بين کارکنان وجود دارد و هوش هيجاني 32 درصد از تغييرات تحليل رفتگي شغلي را تبيين مي کند. از سوي ديگر نتايج بررسي فرضيه هاي فرعي نيز نشان داد که: بين مولفه هاي هوش هيجاني در سطح P=0.01 رابطه منفي و معناداري با تحليل رفتگي شغلي در کارکنان وجود دارد و مولفه ها به ترتيب خودآگاهي هيجاني 16 درصد، واقع گرايي 17 درصد، مسووليت پذيري اجتماعي 16 درصد، همدلي 16 درصد و خودابرازي 17 درصذ از تغييرات تحليل رفتگي شغلي را تبيين مي کند.
نتيجه گيري: بطور کلي بين هوش هيجاني و مولفه هاي آن با تحليل رفتگي شغلي رابطه منفي و معناداري وجود دارد و هوش هيجاني مي تواند تحليل رفتگي شغلي کارکنان را تبيين نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معروفی اقدم، چ.، و قیومی، ع. (1393). رابطه هوش هیجانی جهت تبیین تحلیل رفتگی شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان). مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), 5(4 (پیاپی 14)), 23-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244693Vancouver : کپی

معروفی اقدم چیمن، قیومی عباسعلی. رابطه هوش هیجانی جهت تبیین تحلیل رفتگی شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان). مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت). 1393 [cited 2021May14];5(4 (پیاپی 14)):23-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244693IEEE : کپی

معروفی اقدم، چ.، قیومی، ع.، 1393. رابطه هوش هیجانی جهت تبیین تحلیل رفتگی شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان). مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), [online] 5(4 (پیاپی 14)), pp.23-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244693. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی