برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات درماني هيدروکسي کلروکين و متوتروکسات در درمان بيماران مبتلا به اسکلرودرمي لوکاليزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: اسکلرودرمي لوکاليزه يک بيماري التهابي جلدي با تظاهرات باليني مشخص مي باشد که به صورت اوليه درم و چربي زير جلدي را درگير مي کند و در نهايت سبب ايجاد اسکلروز شبه اسکار مي شود. تاکنون درمان هاي مختلفي براي اين بيماري پيشنهاد شده است، اما اغلب آنها بر اساس مشاهدات موردي با تعداد محدود بوده يا بدون مقايسه با شاهد انجام شده است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سويه کور، 30 بيمار با تشخيص قطعي اسکلرودرمي لوکاليزه که شرايط ورود به مطالعه را داشتند، در قالب دو گروه (به ترتيب گروه
A تحت درمان با متوتروکسات و گروه B تحت درمان با هيدروکسي کلروکين، هر گروه 15 نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. بهبود سفتي و خارش بيماران طي معاينات هفته 4، 8 و 12 بعد از شروع درمان بررسي شده و در مرحله نهايي تمام داده هاي بيماران با آزمون هاي آماري مناسب مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: نه نفر (36 درصد) از بيماران مرد و 16 نفر (64 درصد) زن بودند. ميانگين سني کل بيماران مورد بررسي،
13.5±36.8 سال بود که در محدوده سني 74-13 سال قرار داشتند. متوسط نمره MSS قبل از مداخله در گروه تحت درمان با متوتروکسات، 3.7±12.3 بود که به 2.8±7.2 کاهش يافته بود. در گروه تحت درمان با هيدروکسي کلروکين هم از 4.1±10.7 به 3.4±7.7 کاهش يافته بود که تفاوت ميزان تغييرات از لحاظ آماري در هر دو گروه معني دار بود (0.001=P). تفاوت VAS مربوط به سفتي و شدت درگيري پوستي بعد از درمان نسبت به قبل نيز در هر دو گروه معني دار بود (0.001=P).
نتيجه گيري: با در نظر گرفتن افزايش مختصر آنزيم هاي کبدي در مورد بيماران تحت درمان با متوتروکسات مي توان اين گونه بيان کرد که هر دو داروي متوتروکسات و هيدروکسي کلروکين در بهبود شدت درگيري، خارش و سفتي پوست در بيماران مبتلا به اسکلرودرمي لوکاليزه موثر هستند و هيچ گونه ارجحيتي نسبت به يکديگر ندارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 232 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی