برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين نمرات ASQ در شيرخواران مبتلا به هيپر بيلي روبينمي نوزادي و ارتباط آن با مقادير بيلي روبين توتال و نسبت بيلي روبين به آلبومين در دوره نوزادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: هيپر بيلي روبينمي يکي از مشکلات شايع دوران نوزادي است که ممکن است با مشکلات عصبي تکاملي در سنين بعدي همراه گردد. ريسک فاکتورهاي متعددي براي بروز انسفالوپاتي بيلي روبين شناخته شده که يکي از مهمترين آنها مقدار بيلي روبين توتال و نسبت بيلي روبين به آلبومين مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط تکامل شناختي شير خواران با شدت هيپربيلي روبينمي نوزادي و نسبت بيلي روبين به آلبومين در دوره نوزادي انجام گرفت.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي تحليلي 186 نوزاد که با هيپر بيلي روبينمي بالاي 18 ميلي گرم در دسي ليتر مراجعه و تحت درمان با فتوتراپي يا تعويض خون قرار گرفته بودند انتخاب و تحت بررسي قرار گرفتند. مقادير بيلي روبين توتال سرم و مقدار آلبومين ونسبت بيلي روبين به آلبومين در آنها تعيين گرديد. اين نوزادان بعد از ترخيص در
سنين 4 و 8 و 12 ماهگي با استفاده از پرسشنامه ASQ، Ages & Stages Questionnaires در 5 حيطه تکاملي پيگيري شدند.
يافته ها: در مجموع 164 نوزاد فتوتراپي و 22 نوزاد تعويض خون شده بودند. متوسط نسبت بيلي روبين به آلبومين در نوزادان تعويض خون شده
6.6 و در نوزادان فتوتراپي شده 5 بود (P<0.001). در 5 شيرخوار (2.8%) از نوزادان پيگيري شده نمره ASQ در دو حيطه کمتر از حد طبيعي بود. در سن 8 ماهگي در نوزادان با نسبت بيلي روبين به البومين کمتر از 7 نمره ASQ در حيطه برقراري ارتباط 7.3±51.8 و در نوزاداني که نسبت بيلي روبين به البومين بالاي 7 داشتند نمره اخذ شده در اين حيطه 10.9±47.1 بود (P<0.03). در سن 12 ماهگي، نوزاداني که بيلي روبين توتال زير 25 ميلي گرم در دسي ليتر داشتند داراي نمرات اخذ شده در حيطه برقراري ارتباط، 8±48.4 و در نوزاداني که بيلي روبين توتال بالاي 25 ميلي گرم در دسي ليتر داشتند نمرات کسب شده در اين حيطه 9.8±44.2 بود (P<0.05). در ساير موارد بين مقادير بيلي روبين توتال سرم و نسبت بيلي روبين به آلبومين با نمرات اخذ شده در حيطه هاي تکاملي در سنين 4 و 8 و 12 ماهگي رابطه معني داري يافت نشد.
نتيجه گيري: درمطالعه حاضر نوزاداني که نسبت بيلي روبين به آلبومين بالايي داشتند در سن 8 ماهگي در حيطه برقراري ارتباط نمره پايين تري داشتند. در نوزاداني که بيلي روبين توتال بالاتري داشتند در 12 ماهگي نمره کمتري در حيطه برقراري ارتباط داشتند. مطالعات بيشتري براي تعيين ارتباط بيلي روبين توتال و نسبت بيلي روبين به آلبومين با ساير حيطه هاي تکاملي مورد نياز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مصطفی قره باغی، م.، و فرجی اذرفام، ف.، و قرقره چی، ر.، و معظمی گودرزی، م.، و حسینی، ف. (1392). تعیین نمرات ASQ در شیرخواران مبتلا به هیپر بیلی روبینمی نوزادی و ارتباط آن با مقادیر بیلی روبین توتال و نسبت بیلی روبین به آلبومین در دوره نوزادی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 35(4), 74-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244493Vancouver : کپی

مصطفی قره باغی منیژه، فرجی اذرفام فهیمه، قرقره چی ربابه، معظمی گودرزی مهدی، حسینی فرزانه. تعیین نمرات ASQ در شیرخواران مبتلا به هیپر بیلی روبینمی نوزادی و ارتباط آن با مقادیر بیلی روبین توتال و نسبت بیلی روبین به آلبومین در دوره نوزادی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392 [cited 2021May15];35(4):74-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244493IEEE : کپی

مصطفی قره باغی، م.، فرجی اذرفام، ف.، قرقره چی، ر.، معظمی گودرزی، م.، حسینی، ف.، 1392. تعیین نمرات ASQ در شیرخواران مبتلا به هیپر بیلی روبینمی نوزادی و ارتباط آن با مقادیر بیلی روبین توتال و نسبت بیلی روبین به آلبومین در دوره نوزادی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 35(4), pp.74-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244493. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی