برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش به کارگيري سرما در تغييرات بيان ژن Hspb1 عضله اسکلتي در دوره هاي بازيافت پس از انقباض هاي برونگرا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: امروزه عليرغم عدم وجود پشتوانه علمي کافي، به کارگيري سرما پس از جلسات تمريني و مسابقات ورزشي- با هدف بازيافت بهتر و جلوگيري از کوفتگي عضلاني- در ميان ورزشکاران رواج زيادي يافته است با اين حال منطق علمي در بکارگيري اين روش بازيافت موجود نيست. ژن Hspb1 -که با بيان پروتئين شوک گرمايي 25 (Hsp25) نقش مهمي در بازيافت و سازگاري حاصل از فعاليت ورزشي ايفا مي کند- در اين مطالعه مورد بررسي قرارگرفته است. هدف اين پژوهش، بررسي بيان ژن Hspb1 پس از به کارگيري سرما بعد از انقباض هاي برون گرا، در دوره هاي بازيافت اوليه و تاخيري مي باشد.
مواد و روش ها: موش هاي صحرايي نر ويستار (
10±W=300، 40=n) در دوگروه اصلي فعاليت ورزشي (Ex) و غوطه وري در آب سرد پس از فعاليت ورزشي (Ex+CWI) قرار داده شدند. هر گروه به سه زير گروه قبل از فعاليت ورزشي، سه ساعت پس از فعاليت ورزشي (بازيافت اوليه) و 48 ساعت پس از فعاليت ورزشي (بازيافت تاخيري) تقسيم شد. پروتکل فعاليت ورزشي شامل 90 دقيقه دويدن در سراشيبي بر روي نوارگردان (18 تناوب پنج دقيقه اي با دو دقيقه استراحت بين تناوبها، سرعت 20 متر بر دقيقه، شيب منفي 16 درجه) و پروتکل غوطه وري در آب سرد شامل 10 دقيقه غوطه وري در آب 10 درجه سانتي گراد بود. ميزان بيان ژن Hspb1 عضله اسکلتي نعلي با روش Real-time PCR، در زمان هاي مورد نظر به صورت کمي اندازه گيري و با استفاده از نرم افزار rest از نظر آماري بررسي شد (سطح معني داري کمتر از 0.05 درنظرگرفته شد).
يافته ها: داده هاي حاصل از اين پژوهش نشان دادند سه ساعت پس از فعاليت ورزشي بيان ژن
Hspb1 در دو گروه Ex و Ex+CWI به طور معني داري افزايش يافته و در اين وهله از بازيافت تفاوت معني داري بين دو گروه وجود نداشته است. درحالي که، 48 ساعت پس از فعاليت ورزشي بيان ژن در گروه Ex+CWI درحد معني داري پايين تر از گروه Ex گزارش شده است (0.016=p).
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان مي دهند به کارگيري سرما پس از انقباض هاي برون گرا مي تواند بيان ژن
Hspb1 را در دوره تاخيري بازيافت سرکوب کند. با توجه به نقش احتمالي Hspb1در محافظت و بازشکل گيري پروتئينهاي عضله اسکلتي، کاهش بيان اين ژن مي تواند در بازيافت عضله اسکلتي پس از فعاليت ورزشي تداخل ايجادکند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گایینی، ع.، و فیاض میلانی، ر.، و خالدی، ن. (1392). نقش به کارگیری سرما در تغییرات بیان ژن Hspb1 عضله اسکلتی در دوره های بازیافت پس از انقباض های برونگرا. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 35(4), 66-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244492Vancouver : کپی

گایینی عباسعلی، فیاض میلانی رعنا، خالدی ندا. نقش به کارگیری سرما در تغییرات بیان ژن Hspb1 عضله اسکلتی در دوره های بازیافت پس از انقباض های برونگرا. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392 [cited 2021May09];35(4):66-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244492IEEE : کپی

گایینی، ع.، فیاض میلانی، ر.، خالدی، ن.، 1392. نقش به کارگیری سرما در تغییرات بیان ژن Hspb1 عضله اسکلتی در دوره های بازیافت پس از انقباض های برونگرا. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 35(4), pp.66-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244492. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی