برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 307 تا صفحه 316 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير گونه هاي گز و تاغ بر ويژگي هاي خاک در منطقه نياتک سيستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

به منظور مديريت اکوسيستم هاي مرتعي، شناخت اجزاي آن و تاثير متقابل آنها بر يکديگر ازجمله خاک و پوشش گياهي ضروريست. بدين منظور در پژوهش حاضر تاثير گونه هاي گياهي گز و تاغ بر ويژگي هاي خاک در منطقه نياتک سيستان بررسي شد. بنحوي که پس از شناسايي مناطق کشت اين گونه ها در پايان فصل رويش، نمونه برداري در مناطق معرف هر گونه به روش تصادفي سيستماتيک از خاک انجام شد، به اين صورت که در ابتدا و انتهاي هر ترانسکت نمونه برداري از خاک پاي گونه ها از دو عمق 10-0 و 20-10 سانتي متري انجام شد، همچنين نمونه خاک از مناطق شاهد برداشت و بعد ويژگي هاي خاک از قبيل اسيديته، ماده آلي، هدايت الکتريکي، نيتروژن، فسفر، پتاسيم، کلسيم، سديم و بي کربنات اندازه گيري شدند. تجزيه و تحليل نتايج با استفاده از آزمون t مستقل انجام شد. نتايج نشان داد در هر دو عمق بجز اسيديته که به طور معني داري کاهش يافته است، ساير ويژگي هاي خاک پاي گونه هاي تاغ و گز در مقايسه با مناطق شاهد به طور معني داري افزايش پيدا کرده است. کاهش پتاسيم در هر دو عمق عرصه گزکاري شده نسبت به منطقه شاهد نيز معني دار بود. مقايسه اثرات تاغ و گز روي خاک نشان داد که در هر دو عمق مورد بررسي، به طور کلي افزايش شاخص هاي حاصلخيزي خاک در عرصه تاغ کاري و افزايش شاخص هاي مخرب خاک در عرصه گزکاري معني دار بود. بنابراين، اگرچه کشت گونه هاي گز و تاغ به طور کلي باعث بهبود ويژگي هاي خاک در منطقه شد، اما با توجه به ميزان تاثيرات مثبت بيشتر تاغ بر خاک نسبت به گونه گز و برخي تاثيرات منفي گز مي توان گفت از لحاظ توصيه گونه مناسب اصلاح کننده و غير مضر بر ويژگي هاي خاک تاغ گونه مناسبي براي منطقه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی