برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 73 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي زيستي تالاب شادگان با استفاده از شاخص هيلسنهوف (HFBI)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
 
چکیده: 

اين مطالعه در سال 1391 در 6 ايستگاه تعيين شده در تالاب شادگان انجام شد. نمونه برداري در دو فصل بهار و تابستان انجام گرفت. عمليات نمونه برداري شامل نمونه برداري از رسوبات بستر و نمونه برداري از آب جهت تعيين پارامترهاي فيزيکي و شيميايي آب ميباشد. درصد مواد آلي ودانه بندي رسوبات نيزتعيين گرديد. در طول دو فصل نمونه برداري جمعا 16 گونه از 5 رده جانوري ماکروبنتوزها شناسايي و شمارش شد. در بين رده هاي شناسايي شده بيش ترين درصد فراواني مربوط به رده شکم پايان و پس ازآن رده دوکفه اي ها در دو فصل بوده است. نتايج حاصل ازبررسي هاي پارامترهاي فيزيکي و شيميايي آب نشان داد که بين ايستگاه هاي مختلف نمونه برداري در فصول بهار و تابستان از نظر شوري اختلاف معني داري وجود ندارد (P<0.05)، درحالي که پارامترهاي دما، DO، EC، PH و هدايت الکتريکي در بين ايستگاه هاي نمونه برداري و بين دو فصل داراي اختلاف معني داري بودند (P<0.05). بر اساس نتايج حاصل از درصد مواد آلي، بيش ترين مقدار درصد مواد آلي رسوبات مربوط به فصل تابستان (10.77±2.13) و پس از آن مربوط به فصل بهار (0.99±0.87) مي باشد. نتايج آناليز آماري نشان داد بين ميانگين درصد مواد آلي رسوبات در دو فصل اختلاف معني داري وجود دارد (P<0.05). به منظور پي بردن به وضعيت اکولوژيکي منطقه از نظر ميزان آلودگي، ازشاخص HFBI با تاکيد بر مواد آلي استفاده گرديد. شاخص HFBI محدوده مورد مطالعه را درد و فصل بهار و تابستان در دو طبقه کيفي ضعيف و نسبتا ضعيف طبقه بندي نمود. بدين ترتيب که در فصل بهار ايستگاه هاي 5 و 6 و در فصل تابستان ايستگاه هاي 1، 2 و 5 در طبقه کيفي ضعيف و ساير ايستگاه ها در فصل بهار و تابستان در طبقه کيفي نسبتا ضعيف قرار گرفتند. نتايج آناليز آماري شاخص هيلسنهوف نشان داد که در فصل بهار، ايستگاه 4 اختلاف معني داري با ساير ايستگاه ها دارد (P<0.05). نتايج حاصل از اين بررسي نقش ورود فاضلاب ها را در افزايش بار آلودگي هاي آلي به تالاب و افزايش روند آلودگي تالاب را نشان مي دهد که لزوم در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و مديريت هماهنگ در کاهش آلودگي هاي آلي را طلب مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 184 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی